ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ໜັງສືມ້ວນໄດ້ມາຍອອກໂດຍພຣະເມສານ້ອຍ

ພຣະທໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີ່ມີຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກ

  • 1
  • 2

ພາກ​ສອງ

ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະຄຣິດ​​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຊົງຍ່າງຢູ່​ໃນຄຣິສຕະຈັກ

(​ບົດຄັດ​ເລືອກຂໍ້ຄວາມ)

  • 1
  • 2