ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

3. ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີ​ດ ​ແລະ ການພັດທະນາ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

​ ໃນ​ຍຸກ​ແຫ່ງ​ພຣະຄຸນ ພຣະ​ເຍຊູ​ເຄີຍ​ສັນຍາ​ກັບ​ຜູ້​ຕິດຕາມ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ “ແລະ ເມື່ອເຮົາໄປຈັດຕຽມສະຖານທີ່ໄວ້ໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເຮົາຈະກັບຄືນມາອີກ ແລະ ຮັບເອົາພວກທ່ານໄປບ່ອນເຮົາຢູ່. ດ້ວຍວ່າເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ ບ່ອນນັ້ນກໍຈະມີພວກທ່ານຢູ່ເຊັ່ນກັນ” (ໂຢຮັນ 14:3). ນອກ​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຍັງ​ທຳນວາຍ​ໄວ້​ວ່າ “ດ້ວຍວ່າ ຟ້າແມບເຫຼື້ອມຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຍັງເຫຼື້ອມໄປເຖິງທິດຕາເວັນຕົກ, ການສະເດັດມາຂອງບຸດມະນຸດກໍຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ” (ມັດທາຍ 24:27). ​ໃນ​​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ, ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສັນຍາ​ ​ແລະ ທຳນວາຍ​ໄວ້​ກ່ອນ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກາຍເປັນເນື້ອ​ໜັງ ​ແລະ ກັບ​ຄືນ​ມາສູ່​​ພາກຕະເວັນອອກຂອງໂລກ​ອີກ​ຄັ້ງ ນັ້ນກໍຄືປະເທດຈີນ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ພາລະກິດ​ພິພາກສາ, ລົງ​ໂທດ, ເອົາຊະນະ​ ແລະ ​ການລອດພົ້ນ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ພຣະ​ທໍາ ທີ່​ອີງ​ໃສ່ພາລະກິດ​ການ​ໄຖ່​ບາບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູ​ເຈົ້າ. ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້ ​ຄຳ​ທຳນວາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທີ່​ວ່າ “ຄໍາພິພາກສາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ” ​ແລະ “ຄົນໃດມີຫູ ຄົນນັ້ນຈົ່ງຟັງສິ່ງທີ່ພຣະວິນຍານກ່າວຕໍ່ຄຣິສຕະຈັກທັງຫຼາຍ” ​ໄດ້​ບັນລຸ​ຜົນ​ແລ້ວ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ຍຸກ​ແຫ່ງ​ພຣະຄຸນ ​ແລະ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ແຫ່ງອານາຈັກ. ຂະນະທີ່ຂ່າວປະເສີດຂອງ​ອານາຈັກ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ເຜີຍ​ແຜ່​ໄປຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່ນັ້ນ ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກໍປາກົດ​ຂຶ້ນ. ຕາມ​ທີ່ພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂດຍ​ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງ​, ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ປາກົດ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ທັງ​ໝົດຍ້ອນ​ຜົນ​ມາຈາກ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ​ມະນຸດ​ຄົນ​ໃດ​ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ. ນີ້​ເປັນ​ຍ້ອນ​ວ່າບຸກຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ໃນ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້​ອະ​ທິຖານໃນ​ພຣະນາ​ມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ໄດ້ປະຕິບັດ​ຕາມ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ​ແລະ ຍອມຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຈິງ​ທຸກ​ປະການ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້ສັ່ງສອນ. ສະ​ນັ້ນ ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າຜູ້​ຄົ​​ນທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ເຫຼົ່ານີ້​​ແທນທີ່ຈະເຊື່ອໃນມະນຸດ ພວກເຂົາໄດ້ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະຄຣິດຜູ້​ທີ່ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ເຊິ່ງພຣະອົງຄືພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່ແທ້ຈິງຜູ້ທີ່ເປັນພຣະ​ວິນ​ຍານສະຖິດ​ຢູ່ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງມະນຸດ. ​ ​ເບິ່ງ​ພາຍ​ນອກ ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ບຸດ​ຊາຍ​ຂອງ​ມະນຸດ​ທົ່ວ​ໄປ ​ແຕ່​ພາຍ​ໃນ​ແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ແມ່​ນການ​ແປງກາຍ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ນັ້ນຄື​ຄວາມ​ຈິງ, ​ຄື​ຫົນທາງ ​ແລະ ​ຄື​ຊີວິດ. ພາລະກິດ​ ​ແລະ ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແມ່ນ​ການສະ​ແດງ​ອອກໂດຍກົງຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ​ແມ່ນ​ການ​ປາກົດ​ຕົວ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຮ່າງ​ມະນຸດ. ສະ​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່ແທ້ຈິງ​ທີ່ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ.

​ ໃນ​ປີ 1991, ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເຊິ່ງນັ້ນກໍຄືພຣະຄຣິດ​​ໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໄດ້​ເລີ່​ມປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ. ຫລັງຈາກ​ນັ້ນ ພຣະ​ອົງກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ພຣະທໍາຫຼາຍລ້ານ​ຄຳ ​ແລະ ​ເລີ່​ມພາລະກິດ​ພິພາກສາຂອງພຣະລາ​ຊະ​ບັນລັງໃຫຍ່​ສີ​ຂາວ​​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ. ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີ່ກ່າວວ່າ, “ພາລະກິດ​ພິພາກສາ​ແມ່ນ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອງ, ສະ​ນັ້ນ ແນ່ນອນມັນຄວນຖືກດຳ​ເນີນ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເອງ, ມະນຸດ​ບໍ່​ສາມາດ​​ດຳ​ເນີນ​ແທນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້. ​ເພາະ​ວ່າ​ການ​ພິພາກສາ​ແມ່ນ​ການ​ເອົາ​ຊະນະ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ມະນຸດ​ຜ່ານ​ຄວາມ​ຈິງ,​ ແນ່ນອນວ່າພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ຍັງ​ປາກົດ​ຢູ່ໃນພາບທີ່ບັງເກີດເປັນ​ມະນຸດ​​ເພື່ອ​ເຮັດ​ພາລະກິດ​ດັ່ງກ່າວນີ້​ໃນບັນດາກຸ່ມ​ມະນຸດ. ເວົ້າໄດ້ອີກວ່າ ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ພຣະຄຣິດຕ້ອງ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຈິງ​ເພື່ອ​ສອນ​ມະນຸດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້​ຄວາມ​ຈິງ​ທັງ​ໝົດ. ນີ້​ແມ່ນ​ພາລະກິດພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ” (“ພຣະຄຣິດປະຕິບັດ​ພາລະກິດ​ພິພາກສາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ” ​ໃນ​ພຣະ​ທໍາ​ທີ່​ປາກົດ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ມະນຸດ). “ພຣະ​ເ​ຈົ້າດຳ​ເນີ​ນພາລະກິດ​​ແຫ່ງພຣະ​ທໍາ​​ໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ແລະ ພຣະທໍາ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາ​ກພຣະ​ວິນ​ຍານ, ເພາະວ່າພຣະ​ເຈົ້າ​ຄື​ພຣະ​ວິນ​ຍານ ​ແລະ ພຣະອົງຍັງ​ສາມາດ​ເປັນມະນຸດ​ອີກ. ສະ​ນັ້ນ ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວໄວ້​ໃນ​ອະດີດ​ຜ່ານ​ມາ ກໍຄື​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້. … ສໍາລັບພຣະ​ເຈົ້າຖ້າຈະກ່າວຄໍາພຣະທໍາ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ພາລະກິດ ພຣະ​ອົງ​ຕ້ອງ​ກາຍ​ເປັນເນື້ອໜັງ. ຖ້າ​ບໍ່ດັ່ງ​ນັ້ນ ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກໍຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄດ້” (“ມະນຸດ​ຜູ້​ທີ່​ຕັດສິນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຕາມ​ແນວ​ຄວາມເຊື່ອ​ຂອງ​ຕົນເອງ​ຈະ​ສາມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມສະຫວ່າງ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ?” ​ຢູ່ໃນ​ຄຳ​ກ່າວ​ທີ່​ປາກົດ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ມະນຸດ). ​ເນື່ອງຈາກ​ການ​ປາກົດ​ຕົວ ​ແລະ ຄຳ​ກ່າວຂໍ້ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະຄຣິດ​​ໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ, ຈຶ່ງ​ມີ​ຜູ້​ຄົນທີ່ຕ້ອງການສະແຫວງຫາ​ຄວາມ​ຈິງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເອົາຊະນະໃຈ ​ແລະ ການເຮັດ​ໃຫ້​ບໍລິສຸດ​ໂດຍ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຫຼາຍເພິ່ມຂຶ້ນ ​ແລະ ​ໄດ້​ເຫັນ​ ໃນ​ການ​ພິພາກສາ, ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ,​ ການ​ປາກົດ​ຕົວຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ການ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຂອງ​ຜູ້​ໄຖ່​ບາບ.

​ ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເກີດ​ຂຶ້ນກໍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປາກົດ​ຕົວ ​ແລະ ດ້ວຍພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບ, ສູງສຸດດ້ວຍການກັບຄືນມາຂອງພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ, ດ້ວຍພຣະຄຣິດແຫ່ງ​​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ແລະ ພ້ອມນີ້ກໍດ້ວຍ​ພາຍ​​ໃຕ້​ການ​ພິພາກສາ ​ແລະ ການ​ລົງ​ໂທດທີ່​ເປັນທໍາຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ​ຄຣິສຕະຈັກ​ປະກອບ​ມີຜູ້​ຄົ​ນ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​ຢ່າງຈິງໃຈໃນພາລະກິດ​​ແຫ່ງຍຸກສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ​ແລະ ​ໄດ້​ຮັບ​ການເອົາຊະນະ ​ແລະ ການຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ​ພົ້ນໂດຍ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້​ຮັບ​ກາ​ນສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ, ນຳພາ ​ແລະ ຊີ້ນຳ​ໂດຍຕົວພຣະ​ອົງ​ເອງ ​ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ​ມະນຸດ​ຄົນ​ໃດ​ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງ​ມັນ​ຂຶ້ນ​ມາ. ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ຮັບ​ຮູ້​ໂດຍ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່​​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ​ບຸກຄົນໃດ​ກໍ​ຕາມ​​ທີ່​ຖືກ​ໃຊ້​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດແມ່ນ​ຖືກ​ກຳນົດຊີວິດ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ ​ແລະ ​ການປະຈັກພະຍານໂດຍຕົວພຣະ​ເຈົ້າເອງ, ເໝືອນ​ດັ່ງພຣະ​ເຍຊູ​ໄດ້ເລືອກ ​ແລະ ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງສ​າ​ວົກທັງ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ​ໂດຍ​ຕົວພຣະອົງ​ເອງ. ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ໃຊ້​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນຜູ້ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພາລະກິ​ດຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ ​ແລະ ບໍ່​ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແທນ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້. ​ຄຣິສຕະຈັກ​ບໍ່ແມ່ນຖືກສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ບຸກຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ໃຊ້​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ຫຼື ​ບຸກຄົນ​ທີ່ພຣະ​ເຈົ້າ​ເລືອກ​ ຫຼື ຜູ້ຄົນທີ່ເຊື່ອ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ບຸກຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກ. ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຍຸກ​ແຫ່ງ​ພຣະຄຸນ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ ໂປໂລ ​ແລະ ອັກຄະສາວົກ​ຄົນ​ອື່ນໆ, ​ແຕ່​ແມ່​ນຜົນງານ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ຂອງພຣະ​ເຍຊູ​ເຈົ້າ ​ແລະ ໄດ້ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຍຊູ​ເຈົ້າ​ເອງ. ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບ​​ສູງສຸດໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ມະນຸດ​ຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ ​ແຕ່​ແມ່ນຜົນງານ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ມະນຸດຜູ້​ທີ່​ຮັບໃຊ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ນໍ້າ, ​ເປັນເຄື່ອງຮັບ​ໃຊ້ ​ແລະ ນຳພາ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຕ່າງໆ​ໂດຍ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ມະນຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເລືອກ​ຈະ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນຳພາ, ຫົດສົງ ​ແລະ ສະໜອງ​ເຄື່ອງຮັບ​ໃຊ້​ໂດຍ​ມະນຸດ​ຜູ້​ທີ່​ຮັບໃຊ້ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຕາມ, ​ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່ເຊື່ອ ​ແລະ ບໍ່ຕິດຕາມ​ໃຜ​ນອກຈາກ​ພຣະ​ເ​ຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ​ແລະ ຍອມຮັບ ​ ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ທໍາ ​ແລະ ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​​ໃຜ​ສາມາດ​ປະຕິ​ເສດ​ໄດ້. ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປາກົດ​ຕົວ ​ແລະ ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣ​ະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ບັງເກີດເປັນມານຸດ, ຫຼາຍຄົນທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໃນ​ສາສະໜາ​ຕ່າງໆ​ສຸດ​ທ້າຍ​ກໍ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ​​ໄດ້ສະເດັດມາແລ້ວ ​ແລະ ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ພາລະກິດ​ພິພາກສາ​​ໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ນີ້ ​ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້ຢືນຢັນ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບ​ສູງສຸດແມ່ນ​ພຣະ​ເຍຊູ​​ທີ່​ສະເດັດກັບ​ມາ ​ແລະ ດ້ວຍເຫດ​ນີ້​ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງໄດ້​ຍອມຮັບເອົາ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​​ໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ນີ້. ທຸກ​ຄົນ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ທີ່​ຖືກ​ເອົາຊະນະໃຈ​ໂດຍ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຈົງຮັກພັກດີ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ. ສະ​ນັ້ນ ບຸກຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບ​ສູງສຸດຈຶ່ງອະທິຖານ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ຕາມ, ​ເຊື່ອ​ຟັງ ​ແລະ ບູຊາ​ພຣະ​ອົງ. ຫຼັງຈາກ​ໄດ້​ສຳຜັດ​ກັບ​ພາລະ​ກິດພິພາກສາ ​ແລະ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ຄົ​​ນທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ໄດ້​ເຂົ້າໃຈອຸປະນິ​ໄສ​ອັນທ່ຽງແທ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ​ແລະ ​ໄດ້​ເຫັນຄວາມສະຫງ່າລາສີ ​ແລະ​ ​ຄວາມຮ້າຍກາດຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຖືກ​ເອົາຊະນະໃຈຢ່າງ​ສົມບູນ​ຈາກພຣະທໍາ​​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ​ໄດ້​ກົ້ມ​ລົງ​ຕໍ່ໜ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ​ແລະ ​ເຕັມ​ໃຈ​ເຊື່ອ​ຟັງ ​ແລະ ຍອມຮັບ​ຄຳ​ພິພາກສາ ​ແລະ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ດ້ວຍເຫດ​ນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈິ່ງໄ​ດ້ຮັບ​ການ​​ໄຖ່​ບາບຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

​ ຍ້ອນ​ວ່າ​ພຣະທໍາ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ເປີດ​ເຜີຍຄວາມ​ລຶກລັບ​ຂອງ​ແຜນການ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມະນຸດລອດ​ພົ້ນ, ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເລືອກຈຶ່ງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມີພຣະນາ​ມ​ໃໝ່​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຍຸກ ​ແລະ ພຣະນາ​ມ​​ໃໝ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກສະ​ແດງ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ກຳລັງ​ດຳ​ເນີນ​ພາລະກິດ​ໃໝ່ ​ແລະ ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ກຳລັງ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຍຸກ​ເກົ່າ ​ແລະ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ໃໝ່. ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ພຣະນາ​ມຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າແມ່ນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ​ແລະ ​ເລິກ​ເຊິ່ງທີ່​ສຸດ! ໃນພຣະນາມນັ້ນ​ປະກອບ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ພາລະ​ກິດ​​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​​. ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຊ້​ພຣະນາ​ມ​ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ຍຸກ ​ແລະ ​ເປັນຕົວແທນ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ຍຸກ​ນັ້ນ. ​ໃນ​ຍຸກ​ແຫ່ງພຣະບັນຍັດ ພຣະ​ອົງ​ໃຊ້​ພຣະນາ​ມພຣະ​ເຢ​ໂຮວາ​ເພື່ອ​ອອກ​ກົ​ດ​ເກນ ​ແລະ ພຣະບັນຍັດ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ນຳພາ​ຊີວິດ​ຂອງ​ມະນຸດ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້. ​ໃນ​ຍຸກ​ແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະ​ອົງ​ໃຊ້​ພຣະນາ​ມພຣະ​ເຍຊູ​ເພື່ອ​ປະຕິບັດພາລະກິດ​​ໄຖ່​ບາບ​ໃຫ້​ມະນຸດ. ສໍາລັບໃນ​​ຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ໃຊ້​ພຣະນາ​ມພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ພາລະກິດ​ພິພາກສາ ​ໂດຍ​ລີເລີ່​ມກັບຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າເອງ​ເພື່ອ​ຊຳລະ​ລ້າງ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ບໍລິສຸດ​,​ ປ່ຽນ​ແປງມະນຸດ ​ແລະ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ລອດ​ພົ້ນ. ພຣະນາ​ມ​ໃໝ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ມະນຸດ​ຈະເອີ້ນພຣະ​ອົງ​ແບບໃດກໍໄດ້, ​ແຕ່​​ເປັນພຣະນາມທີ່ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໂດຍ​ພຣະ​​ເຈົ້າ​ເອງ ຍ້ອນຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ພຣະນາ​ມຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ພາລະກິດ​ແຕ່​ລະ​ຍຸກ​ມີ​ຮາກ​​ເຫງົ້າ​ຂອງ​ມັນ​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ ​ແລະ ພຣະນາ​ມທີ່​ພຣະ​ເຍຊູ​ເຈົ້າໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ໃນເວລາ​ພຣະ​ອົງ​​ສະເດັດກັບ​ມາ​​ໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໄດ້​ຖືກທຳ​ນວາຍ​ໄວ້​ແຕ່​ດົນ​ນານ​ໃນ​ພຣະຄໍາພີພຣະນິມິດ: “ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນເປັນຫຼັກເສົາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ ແລະ ຄົນນັ້ນຈະບໍ່ອອກໄປນອກພຣະວິຫານອີກຕໍ່ໄປ ເຮົາຈະຂຽນພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາໃສ່ຄົນນັ້ນ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຊື່ນະຄອນຂອງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ ນັ້ນກໍຄືນະຄອນເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ ທີ່ລົງມາຈາກສະຫວັນແຫ່ງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະຂຽນຊື່ໃໝ່ຂອງເຮົາໃສ່ບຸກຄົນນັ້ນ” (ພຣະນິມິດ 3:12). ​“ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ກ່າວວ່າ, ເຮົາຄືອາຟາ ແລະ ໂອເມກາ, ເຮົາຄືການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການສິ້ນສຸດ, ເຮົາຄືປັດຈຸບັນ, ອະດີດ ແລະ ອະນາຄົດ ນັນກໍຄື ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ” (ພຣະນິມິດ 1:8). “ແລະ ເຮົາໄດ້ຍິນຄືກັບສຽງຄົນໂຮ່ຮ້ອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຄືດັ່ງສຽງສາຍນ້ຳໄຫຼຢ່າງແຮງ ແລະ ຄືດັ່ງສຽງຟ້າຮ້ອງສະທ້ານຟ້າວ່າ: ອາເລລູຢາ! ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງລິດອໍານາດຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ຂຶ້ນຄອງລາຊະບັນລັງແລ້ວ” (ພຣະນິມິດ 19:6). ພຣະນາ​ມຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໃນ​ຍຸກອານາຈັກ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄຳ​ທຳນວາຍ​ທີ່​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ພຣະຄໍາພີພຣະນິມິດຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະ​ອົງ​ສ້າງ ​ແລະ ປົກຄອງ​ສັບພະ​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ ​ແລະ ພຣະ​ອົງ​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງທຳ​ອິດ ​ແລະ ອົງສຸດ​ທ້າຍ; ​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະເອີ້ນ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ສະ​ນັ້ນ, ຜູ້​ຄົນ​ຈຶ່ງ​ເອີ້ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້ທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດເປັນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ​​ແລະ ຍັງ​ເອີ້ນ​​ພຣະຄຣິດຜູ້ບັງເກີດເປັນມານຸດເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ​ແລະ ດ້ວຍເຫດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຊື່ຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກໍ​ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ.

​ ເມື່ອ​ຂ່າວປະເສີດ​ຂອງ​ອານາຈັກ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່, ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຟື້ນຟູ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ແລະ ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ພາລະກິດ​ໃສ່​ກຸ່ມຜູ້ຄົນ​​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ເອົາພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​​ໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ແລະ ເນັ້ນ​ໃສ່​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ກຳນົດຊີວິດ ​ແລະ ​ຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ຊອກ​ຫາ​ຫົນທາ​ງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຢ່າງ​ຈິງ​ໃຈ. ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານບໍລິສຸດ​ຖືກເຄື່ອນ​ຍ້າຍ, ສາສະໜາຕ່າງໆໄດ້ສູນ​ເສຍພາລະກິດ​ຂອງພຣະ​ວິ​ນຍານບໍລິສຸດໄປໝົດ ​ແລະ ກາຍ​ເປັນດິນ​ແດນທີ່ຫວ່າງ​ເປົ່າ, ​ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເລືອກ ​ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະແຫວງຫາ​ຫົນທາງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ. ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມຄຳ​ທຳນວາຍ​ທີ່​ຂຽນ​ໄວ້ໃນ​ພຣະ​ຄໍາ​ພີຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ, “ຈົ່ງເບິ່ງ, ເມື່ອມື້ນັ້ນມາເຖິງ...ເຮົາຈະສົ່ງຄວາມອຶດຢາກມາຍັງແຜ່ນດິນໂລກ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມອຶດຢາກເຂົ້າຈີ່ ຫຼື ອຶດຢາກນ້ຳ, ແຕ່ເປັນຄວາມອຶດຫິວພຣະທໍາຂອງພຣະເຢໂຮວາ” (ອາໂມດ 8:11). ອີງ​ຕາມ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານບໍລິສຸດ ພວກ​ທີ່ຢູ່​ໃນສາສະໜາ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ຄວາມ​ຈິງ ​ແລະ ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໄດ້​ຂ້າມ​ຜ່າ​ນຂໍ້ຫ້າມ ​ແລະ ການ​ກີດຂວາງ​ຈາກກຸ່ມທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ພຣະຄຣິດ ​ແລະ ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ທີ່ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ​ແລະ ​ໃນ​ທີ່ສຸດພວກເຂົາຈຶ່ງ​ໄ​ດ້ຍິນ ​ແລະ ຮັບ​ຮູ້​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ມີຫຼາຍຄົນໄດ້ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ບັນລັງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າເພິ່ມຂຶ້ນ. ຢູ່​ທຸກ​ບ່ອນໄດ້ເກີດມີ​ພາບ​ເຫດການ​ທີ່​ໜ້າ​ຍິນ​ດີ​​​ທີ່​ທຸກ​ສາສະໜາ​ໄດ້ລວມຕົວ​ກັນ​ເປັນ​ໜຶ່ງ ​ແລະ ທຸກ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ໄປ​ສູ່​ພູ​ເຂົາ​ແຫ່ງ​ນີ້. ​ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນຈາກສາສະໜາຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ແ​ທ້ຈິງ​ໄດ້​ກັບ​ມາ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ, ສາສະໜາສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນໄດ້ພັງ​ທະລາ​ຍໄປດົນນານ​ແລ້ວ ​ແລະ ​ພຽງເຫຼືອ​ແຕ່​ຊື່​​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ​ໃຜ​ຈະສາມາດຢຸດ​ຮ່ອງຮອຍ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້? ​ໃຜຈະ​ສາມາດ​ຂັດຂວາງ​ຜູ້​ຄົ​ນທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​​ເລືອກ​ບໍ່​ໃຫ້​ກັບມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຈົ້າໄດ້? ​ເໝືອນກັບວ່າຊຸມຊົນທາງສາສະໜາທັງໝົດໄດ້ຖືກຈັດການປ່ຽນແປງ. ການຫຼັ່ງໄຫຼກັບ​ມາເໝືອນຄື້ນທະເລທີ່ພຸ່ງຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ. ບໍ່ມີພະລັງໃດທີ່ຈະສາມາດຢຸດຢັ້ງພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າໄດ້! ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ, ລັດຖະບານຂອງ​ພັກ​ຄອມ​ມິ​ວນິດຈີນ (CCP) ໄດ້ຂົ່ມເຫັງທຳຮ້າຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ມີ​ການຕາມລ່າພຣະຄຣິດໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ແລະ ຜູ້ເປັນພະຍານຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຂົ່ມເຫັງບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໂຫດຮ້າຍ, ​ໂດຍພະຍາຍາມລົບລ້າງພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າໃນຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ. ​ໄດ້​ມີ​ການຮຽກປະຊຸມສຸກເສີນຫລາຍຄັ້ງ ເພື່ອວາງແຜນທີ່ຈະລົບລ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​. ​ໄດ້ມີການເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ ແລະ ອອກເອກະສານລັບຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ປະຕິບັດວິທີການຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເປັນທໍາ ແລະ ຢ່າງໂຫດຮ້າຍເຊັ່ນ: ການຕິດປະກາດໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງ, ການອອກໜັງສືແຈ້ງການສູ່ສາທາລະນະ, ການນໍາໃຊ້ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ສື່ອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງຂ່າວລວງ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ທຳລາຍຊື່ສຽງຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ; ບັງຄັບປຸກຈິດສຳນຶກຜູ້ຄົນດ້ວຍການສອນທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ຫຼອກລວງ ແລະ ດຳເນີນການລ້າງສະໝອງ ແລະ ການຊວນເຊື່ອ. ການສ້າງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຄຣີດສະຕະສາດສະໜາເພິ່ງຕົນສາມດ້ານ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມ, ການສົ່ງນັກສືບໄປສືບສວນຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ສອບຖາມຢ່າງລັບໆ, ນໍາໃຊ້ການຄວບຄຸມລະດັບພື້ນຖານ, ການສັ່ງໃຫ້ເພື່ອນບ້ານສອດແນມເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຍື່ນລາຍງານໂດຍສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໃຫຍ່ຫຼວງ; ດໍາເນີນການຄົ້ນເຮືອນຂອງປະຊາຊົນໂດຍພະລັກການ, ການກວດຄົ້ນເຮືອນ ແລະ ການຍຶດເອົາຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ, ການຂູດຮີດເງິນໂດຍຜ່ານການປັບໄໝ ແລະ ການສົມດຸນຄວາມຮັ່ງມີໂດຍບໍ່ຍຸດຕິທໍາ; ການຈັບກຸມຄົນທີ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງປິດລັບ, ການຈັບກຸມ ແລະ ຄຸມຂັງພວກເຂົາໄວ້ໃນຄ້າຍສໍາມະນາຕາມອຳເພີໃຈ, ການບີບໃຫ້ຍອມຮັບສາລະພາບດ້ວຍການທໍລະມານ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ການຕີໃຫ້ຕາຍເພື່ອການຍົກເວັ້ນໂທດ; ຕະຫຼອດຮອດການໃຊ້ຕຳຫຼວດທີ່ຕິດອາວຸດ ແລະ ກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ເພື່ອປາບປາມຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ອື່ນໆ. ລັດຖະບານຂອງພັກຄອມ​ມິ​ວນິດຈີນ (CCP) ໄດ້ຈັບກຸມ ແລະ ຂົ່ມເຫັງຊາວຄຣິດສະຕຽນຂອງຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຢ່າງໄຮ້ມະນຸດສະທໍາ ນັ້ນກໍຄືຜູ້ທີ່ຖືກລືອກຈາກພຣະເຈົ້າໃຫ້ພວກເຂົາ ໄດ້ທົນທຸກກັບການປຸ້ນຊິງຊັບສິນ ແລະ ຄວາມທໍລະມານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດມີການເສຍຊີວິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການກະທຳຂອງລັດຖະບານ​ເປັນ​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ​ຫຼາຍ. ຕາມທີ່ບັນທຶກ​ໄວ້ ມາຮອດເດືອນກໍລະກົດ 2018 ມີຊາວຄຣິດສະຕຽນຢ່າງຫນ້ອຍເຈັດສິບຄົນໄດ້ຖືກລົງ​ໂທດຈົນເສຍຊີວິດ. ​ຍົກຕົວຢ່າງ: ສີ ຢົງຈຽງ (Xie Yongjiang) (ເພດຊາຍ ອາຍຸ 43 ປີ) ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນບ້ານ ວູກູ (Wugou) ຂອງເມືອງ ສຸຍຊີ (Suixi) ແຂວງ ອານຫຸຍ (Anhui) ໄດ້ຖືກຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນຈັບກຸມໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ເດືອນເມສາ ປີ 1997 ແລະ ໄດ້ຖືກທາລຸນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ໃນວັນທີ 10 ເດືອນພຶດສະພາ, ເມື່ອຄອບຄົວຂອງ ສີ (Xie) ເຫັນສົບຂອງລາວຢູ່ເຕົາເຜົາສົບ, ລາວມີຮອຍຊໍ້າເປັນສີດໍາ ແລະ ສີມ່ວງໝົດທັງຕົວ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ແຜທີ່ຫົວຂອງລາວ. ທ່ານ ຢີ ໄອຊົງ (Ye Aizhong) (ເພດຊາຍ 42 ປີ), ຊາວຄຣິດສະຕຽນຂອງເມືອງ ສູຢາງ (Shuyang) ແຂວງ ຈຽງຊູ (Jiangsu) ໄດ້ຖືກຕໍາຫຼວດພັກຄອມ​ມິ​ວນິດຈີນ (CCP) ຈັບກຸມໃນວັນທີ 26 ເດືອນມີນາ ປີ 2012 ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ກັບຄຣິສຕະຈັກ. ໃນມື້ທີສາມ, ລາວຖືກທຸບຕີຈົນເສຍຊີວິດ. ທ່ານ ຈຽງ ກຸຍຊີ (Jiang Guizhi) ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນບ້ານ ຄີນເງ ( Qinghe) ຂອງເມືອງ ປິນຢູ (Pingyu) ແຂວງ ເຫນ່ານ (Henan) (ເພດຍິງ ອາຍຸ 46 ປີ ເປັນຜູ້ນໍາອາວຸໂສຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ) ໄດ້ຖືກຕໍາຫຼວດພັກຄອມ​ມິ​ວນິດຈີນ (CCP) ຈັບກຸມຢ່າງປິດລັບ ແລະ ຄຸມຂັງໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ, 2013 ຢູ່ເມືອງ ຊີນມີ(Xinmi) ແຂວງ ເຫນ່ານ (Henan.) ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ຕັ້ງສານຜິດກົດໝາຍຂຶ້ນມາ ແລະ ໃຊ້ການທໍລະມານເພື່ອໃຫ້ຍອມຮັບສາລະພາບ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ເດືອນກຸມພາ ຈຽງ (Jiang) ເສຍຊີວິດຍ້ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຕໍາຫຼວດທໍລະມານ... ນອກຈາກນັ້ນ, ຊາວຄຣິດສະຕຽນຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກຕໍາຫຼວດພັກຄອມ​ ມິ​ວນິດຈີນ (CCP) ຈັບກຸມ ແລະ ຖືກຄຸມຂັງ. ບາງຄົນຖືກສີດຢາ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນໂຣກສະໝອງເສື່ອມ, ບາງຄົນໄດ້ຮັບບາດ​ເຈັບ​ສາ​ຫັດ​ຈາກການທໍລະມານແລ້ວປ່ອຍປະລະຖີ້ມ ຈົນບໍ່ສາມາດດູແລຕົວເອງໄດ້, ບາງຄົນໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກຢູ່ໃນຄ້າຍສໍາມະນາ ແລະ ຫຼັງຈາກການປ່ອຍຕົວ, ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຕິດຕາມໂດຍລັດຖະບານຂອງພັກຄອມ ​ມິ​ວນິດຈີນ (CCP) ແລະ ຖືກກີດ​ກັ້ນ​ສິດເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົາ. ອີງຕາມສະຖິຕິໂດຍພໍປະມານ, ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາຈາກປີ 2011 ຫາປີ 2013, ຄົນທີ່​ພຣະເຈົ້າເລືອກ 380,380 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ແລະ ຖືກຄຸມຂັງໂດຍລັດຖະບານຂອງພັກຄອມ​ມິ​ວນິດ (CCP) ໃນຈີນ​ແຜ່​ນດິນ​ໃຫຍ່. ໃນຈຳນວນ​ຄົນເຫຼົ່ານີ້, 43,640 ຄົນ​ໄດ້ປະສົບກັບການທໍລະມານທຸກ​ຮູບ​ແບບໃນຂະນະທີ່ຖືກສອບສວນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, 111,740 ຄົນຖືກໃສ່ຂໍ້​ຫາຕ່າງໆ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກປັບໃໝ ແລະ ຖືກຮີດໄຖເງິນຫຼາຍກວ່າ 243,613,000 ຢວນ; 35,330 ຄົນ​ໄດ້ຖືກຄົ້ນ​ເຮືອນ ແລະ ຢ່າງນ້ອຍ ຊັບສິນມູນຄ່າ 1,000,000,000 ຢວນ (ລວມທັງຊັບ​ສິນອຸປະຖຳ​ໃຫ້​ກັບຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ) ຖືກຢືດໂດຍ​ໃຊ້​ກຳລັງ ​ແລະ ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນຫຍັງ ຈາກຫນ່ວຍງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຈາກຜູ້ຢູ່​ໃຕ້​ບັງ​ຄັບ​ບັນຊາຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຖືກຍັກ​ຍອກໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ. ​ເມື່ອ​ເວົ້າເຖິງການຈັບກຸມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງຊາວຄຣິດສະຕຽນຂອງ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງພັກຄອມ​ມິ​ວນິດຈີນ (CCP), ​ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະຖິຕິພໍປະມານ ແລະ ​ເມື່ອເວົ້າເຖິງຊາວ​ຄຣິດສະ​ຕຽນທັງ​ໝົດ​ຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ນີ້ເປັນພຽງການເລິ່ມຕົ້ນ ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ນັບຕັ້ງແຕ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດຂອງພຣະ​ອົງ, ຊາວຄຣິດສະຕຽນຈໍານວນຫລວງຫລາຍແຫ່ງຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກຈັບກຸມ, ຖືກຂົ່ມເຫັງ, ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ຕິດຕາມໂດຍລັດຖະບານຂອງພັກຄອມ​ມິ​ວ ນິດຈີນ (CCP). ພວກເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້ທຸກວິທີທາງຢ່າງໂຫດຮ້າຍປາ​ເຖື່ອນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ປ່ຽນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄປສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມຢ້ານກົວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຍັງຖືກ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ, ຖືກ ລົງໂທດ ແລະ ຖືກຂົ່ມເຫັງຈາກສາສະໜາອື່ນອີກ. ສິ່ງນີ້ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຂ່າວລື ແລະ ພາຍຸ​ທຸກ​ຮູບ​ແບບ​ໃນ​ການ​ໃສ່​ຮ້າຍ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການລົງໂທດ. ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນທາງສາສະໜາທັງໝົດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍການ​​ໂຄສະນາ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍທຸກປະ​ເພດ. ການ​ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງມະນຸດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຈິງ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ຈຸດສູງສຸດ​ແລ້ວ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ມະນຸດ​ໄດ້​ຖືກຄອບງຳຈາກຊາຕານ, ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຢຸດແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງເພື່ອຊ່ວຍ​ມະນຸດໃຫ້ລອດ. ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນມະນຸດຍັງ​ບໍ່ຮູ້ຄວາມຈິງ, ເຫດໃດຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ທຸກຄັ້ງທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດໃໝ່ ພຣະອົງຈິ່ງຖືກປະຕິເສດ ​ແລະ ຖືກກົດຂີ່ຂົມເຫັງ​ໂດຍ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອຳນາດ ​ແລະ ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ສາສະໜາ​ຕ່າງໆ. ສອງພັນປີກ່ອນ, ​ເມື່ອ​ພຣະ​ເຍຊູເປັນມະນຸດ, ພຣະອົງໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫັງ ແລະ ຈັບກຸມໂດຍລັດຖະບານ​ໂຣ​ມັນ ແລະ ສາສະໜາຢິວ ແລະ ໃນທີ່ສຸດພຣະອົງໄດ້ຖືກຄຶງ​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ເຂນ. ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກັບຄືນມາ​ເປັນ​ມະນຸດໃນປະເທດຈີນ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດພິພາກສາ ພຣະ​ອົງໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫັງ ແລະ ​ໄລ່​ລ່າຢ່າງໂຫດຮ້າຍໂດຍລັດຖະບານຂອງ​ພັກ​ຄອມ​ມິ​ວນິດ​ຈີນ (CCP) ແລະ ຍັງໄດ້ຖືກສາບ​ແຊ່ງ, ຖືກ​ໃສ່​ຮ້າ​ຍ, ຖືກລົງໂທດ ແລະ ຖືກປະຕິເສດໂດຍກຸ່ມ​ສາສະໜາ​ຄຣິດທັງໝົດ. ມັນເປັນການຊີ້ບອກທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມ​ເສື່ອ​ມຊາມ ​ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍຂອງມະນຸດ. ພວກເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການ​ໄດ້​ວ່າມັນ​ຍາກ​ພຽງ​ໃດ​ສຳລັບພຣະເຈົ້າ​ໃນການບັນລຸ​ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ​ໃນນະຄອນຂອງພວກປີສາດ​, ​ເຊິ່ງ​ເປັນບ່ອນທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມືດ ແລະ ພະລັງອໍານາດ​ແຫ່ງ​​ປີສາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພຣະເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ພຣະອົງ​ເປັນ​ຜູ້​ມີອໍານາດ ແລະ ​ເດຊາ​ນຸພາບທີ່ສູງສຸດ. ບໍ່ວ່າກອງກໍາລັງຂອງຊາຕານຈະ​ອາ​ລະວາ​ດ​ແນ​ວ​ໃດ, ບໍ່ວ່າພວກ​ເຂົາຈະຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ໂຈມຕີດ້ວຍວິທີໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ບໍ່ມີ​ຜົນປະ​ໂຫຍ​ດຫຍັງ. ພຽງແຕ່ປະມານ 20 ປີ, ຂ່າວປະເສີດຂອງ​ອານາຈັກ​ແຫ່ງພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ພາຍໃຕ້ການຂົ່ມເຫັງຢ່າງຮຸນແຮງ. ຫລາຍ​ແສນ​ຄຣິສຕະຈັກໄດ້ກຳ​ເນີ​ດຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຜູ້​ຄົນ​ນັບຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຍອມຮັບ​ເອົາພຣະນາມຂອງພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ທັນທີທັນໃດສາສະໜານິກາຍທັງໝົດກໍ​ຖືກປ່ອຍປະລະຖຶ້ມ, ສຳລັບແກະຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນມາຕາມສຽງ, ໄດ້ກົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບລ້ຽງເກືອ ແລະ ​ດູແລໂດຍພຣະເຈົ້າເອງ. ນີ້​ໄດ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຄຳ​ທຳນວາຍ​ທີ່​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​​ທີ່ກ່າວ​ວ່າ “ທຸກຊົນຊາດຈະຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າສູ່ມັນ” ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ທີ່ບັນດາຜູ້ເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງໃນພຣະເຈົ້າຈະຫັນໄປຫາພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໃນ​ທີ່ສຸດ ເພາະວ່າສິ່ງນີ້ໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະ ການກຳນົດ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າໂດຍພຣະເຈົ້າແລ້ວ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້! ບັນດາ​ຜູ້ທີ່ເຊື່ອແບບຈອມ​ປອມທີ່ສັດທາໃນພຣະເຈົ້າເພື່ອຫວັງກິນເຂົ້າຈີ່​ລ້າໆ ແລະ ບັນດາສັດຕູຕ່າງໆທີ່ກະທຳຄວາມຊົ່ວ, ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ປະນາມພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກກຳຈັດ​ທັງ​ໝົດໂດຍພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ຊຸມຊົນທາງສາສະໜາທັງໝົດໄດ້ຖືກທໍາລາຍຢ່າງສິ້ນ​ເຊິ​ງ ແລະ ​ແຕກ​ສະຫຼາ​ຍໂດຍພາລະກິດ​ຂອງພຣະເຈົ້າ. ​ໃນ​ທີ່​ສຸດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງ​ສະຫງ່າ​ງາມ. ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ເຖິງວ່າຈະມີການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງຮຸນ​ແຮງ ແລະ ການປາບ​ປາມ​ຢ່າງ​ນອງເລືອດຂອງລັດຖະບານຂອງ​ພັກ​ຄອມ​ມິ​ວນິດ​ຈີນ (CCP) ຂ່າວປະເສີດ​ແຫ່ງ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ຍັງແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາ​ເໝືອນດັ່ງ​ສາຍ​ຟ້າ​ແລບ. ເປົ້າໝາຍຂອງ​ພັກ​ຄອມ​ມິ​ວນິດ​ຈີນ (CCP) ທີ່ຈະກຳຈັດ ​ແລະ ລົ້ມ​ເລີກ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ສິ້ນສຸດລົງນັ້ນແມ່ນບໍ່ປະສົບ​ຄວາມສໍາເລັດ. ທຸກໆກໍາລັງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກທໍາລາຍຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊິ​ງ ແລະ ລົ້ມລົງໃນທ່າມກາງການພິພາກສາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໂກດແຄ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ. ​ດັ່ງທີ່ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວ​ໄວ້ວ່າ, “ທຸກຄົນທີ່ເຮົາຮັກຈະມີຊີວິດນິລັນດອນ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບເຮົາແນ່ນອນຈະຖືກລົງໂທດຈາກເຮົາຊົ່ວ​ກາ​ລະນານ. ​ເພາະເຮົາ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ຫວງ​ແຫນ, ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່ຍົກ​​ໂທດໃຫ້​ມະນຸດ​ແມ່ນ​ແຕ່ນ້ອຍ​ດຽວສຳລັບ​ການ​ກະທຳ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​. ​ເຮົາຈະເຝົ້າເບິ່ງທົ່ວໂລກ ແລະ ປາກົດຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງໂລກດ້ວຍຄວາມຊອບທໍາ, ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມພິໂລດ, ແລະ ການລົງໂທດ, ເຮົາຈະເປີດເຜີຍຕົວເອງຕໍ່​ກັບມະນຸດຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ!” ("ຄຳ​ກ່າວທີ່ຊາວ​ຫົກ" ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າໃນ​ບັນ​ດາຄຳ​ກ່າວຕໍ່ຈັກ​ກະວານ ​ໃນ​ພຣະ​ທໍາ​ທີ່ປາກົດ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ມະນຸດ"). ​“ອານາຈັກຂອງເຮົາ​ກຳລັງ​ເຂົ້າສູ່ຮູບຮ່າງ​ ເໜືອຈັກກະວານທັງ​ປວງ ແລະ ບັນລັງຂອງເຮົາຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານຄົນ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ​ເທວະ​ດາທັງຫຼາຍ, ຄວາມສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາຈະບັນລຸໃນໄວໆນີ້. ລູກໆທັງໝົດຂອງເຮົາ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງເຮົາລໍຖ້າການກັບຄືນມາຂອງເຮົາ ທຸກລົມຫາຍໃຈປາດຖະໜາໃຫ້ເຮົາລວມຕົວ​ກັບພວກເຂົາຄືນ​ໃໝ່ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກແຍກອອກຈາ​ກກັນອີກ. ເຫດໃດປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແຫ່ງອານາຈັກຂອງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງປິຕິຍິນດີກັບການທີ່ເຮົາໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບພວກເຂົາ ສິ່ງນີ້ຈະສາມາດປັນການລວມຕົວຄັ້ງໃໝ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄ່າຈ້າງບໍ? ເຮົາເປັນທີ່ນັບຖືໃນສາຍຕາຂອງມະນຸດທັງປວງ, ເຮົາຖືກປະກາດໄວ້ໃນຄໍາກ່າວຂອງທຸກຄົນ. ເມື່ອເຮົາກັບມາ ເຮົາຈະເອົາຊະນະກໍາລັງຂອງສັດຕູທັງໝົດ. ເຖິງເວລາແລ້ວ! ເຮົາຈະດຳເນີນພາລະກິດຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະປົກຄອງເປັນກະສັດຂອງມວນມະນຸດ! ເຮົາຢູ່ໃນຈຸດແຫ່ງການກັບຄືນມາ! ແລະ ເຮົາກໍາລັງຈະອອກເດີນທາງ! ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຄາດຫວັງ, ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ເຮົາຈະໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນເຫັນການມາເຖິງແຫ່ງວັນຂອງເຮົາ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາຍິນດີຕ້ອນຮັບການມາເຖິງແຫ່ງວັນຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມສຸກ!” ("ຄຳ​ກ່າວທີຊາວ​ເຈັດ" ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າໃນ​ບັນ​ດາຄຳ​ກ່າວຕໍ່ຈັກ​ກະວານ​ໃນ​ພຣະ​ທໍາທີ່​ປາກົດ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ມະນຸດ"). ຂ່າວປະເສດແຫ່ງອານາຈັກໄດ້​ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອໆ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ສັດທາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍຢຸດຢັ້ງ. ມື້ນີ້ ໄດ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ພຣະທໍາທີ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວໄວ້ ພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ໄດ້ແຜ່ລາມໄປເຖິງຫລາຍພັນຄອບຄົວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູ້ຄົນຫລາຍຂຶ້ນ. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອໍານາດ ແລະ ເດຊານຸພາບຂອງພຣະອົງ. ຄວາມເປັນຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດໂຕ້ຖຽງນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ທັງໝົດໄດ້ຮັບການບັນທຶກໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ!

ໃນຕົ້ນເດີມນັ້ນຊົງເປັນພຣະທຳຢູ່ແລ້ວ ແລະ ພຣະທຳຊົງຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ພຣະທຳຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ” (ໂຢຮັນ 1:1). ໃນຕອນຕົ້ນ, ພຣະເຈົ້າສ້າງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທຸກຊັບພະສິ່ງທັງປວງດ້ວຍພຣະ​ທໍາ ແລະ ນໍາພາມະນຸດດ້ວຍພຣະທໍາ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ພຣະເຈົ້າຍັງບັນລຸທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດ້ວຍພຣະທໍາ. ຄວາມສົມບູນແບບຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ການຮັບຮູ້ຂອງອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ມີສິ່ງໃດພິເສດໄປກວ່າການກຳເນີດຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີ່ມາຈາກພາລະກິດແຫ່ງພຣະທໍາ, ໄດ້ພັດທະນາພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເຖິງວ່າຈະມີການປາບປາມ ແລະ ຂົ່ມເຫັງຢ່າງໂຫດຮ້າຍຂອງລັດຖະບານຂອງພັກຄອມ​ມິ​ວນິດຈີນ (CCP) ແລະ ການລົງໂທດ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານຂອງກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານສາສະໜາຄຣິດ ໃນກຸ່ມສາສະໜາ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອໍານາດ ແລະ ເດຊານຸພາບຂອງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຫາກບໍ່ມີການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ຈະບໍ່ມີຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຫາກບໍ່ມີພຣະ​ທໍາທີ່ສະແດງໂດຍພຣະເຈົ້າກໍ່ຈະບໍ່ມີຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເຊັ່ນກັນ. ມື້ນີ້ ພຣະອົງໃຫ້ນໍ້າ ແລະ ລ້ຽງດູຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກໂດຍພຣະ​ທໍາຫລາຍພັນຄໍາທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະແດງອອກ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ຍອມຮັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ມີຄວາມສຸກໃນການລ້ຽງດູຂອງພຣະ​ທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ປະສົບການຂອງພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນການຊ່ວຍມວນມະນຸດໃຫ້ລອດພົ້ນ. ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວ​ວ່າ, “ໃນທົ່ວຈັກກະວານເຮົາກໍາລັງດຳເນີນພາລະກິດຂອງເຮົາໃນພາກຕາເວັນອອກ, ການປະທະກັນດັງສະນັ່ນອອກມາຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ, ເຮັດໃຫ້ສັ່ນສະເທືອນທຸກ​ເຊື້ອ​ຊາດ ແລະ ທຸກສາສະໜາ. ມັນແມ່ນສຽງຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນໍາພາທຸກຄົນໃນປັດຈຸບັນ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຖືກເອົາຊະນະດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ລັ່ງໄຫຼລົງມານໍາສາຍນໍ້ານີ້, ແລະ ຍອມຈຳນົນຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ເພາະວ່າ​ເຮົາໄດ້ທວງກຽດສັກສີຂອງເຮົາຈາກທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ແລະ ໄດ້ສ້າງມັນຂຶ້ນໃໝ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ. ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ລໍຖ້າດ້ວຍໃຈຕື່ນເຕັ້ນໃນການກັບມາຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາຢາກ​ເ​ຫັນການປາກົດຕົວຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມສະງ່າລາສີຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດທີ່ຈະບໍ່ຢາກເຂົ້າມາສູ່ແສງສະຫວ່າງ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເບິ່ງ ບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄານາອັນ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາການກັບມາຂອງຜູ້ໄຖ່ບາບ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ນັບຖືອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ? ສຽງຂອງເຮົາຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ; ເຮົາຕ້ອງການ ປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາເລືອກ ເພື່ອກ່າວພຣະ​ທໍາໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ເໝືອນດັ່ງສຽງຟ້າຮ້ອງທີ່ດັງສະນັ່ນສັ່ນສະເທືອນພູເຂົາ ແລະ ແມ່ນໍ້າລຳທານ, ເຮົາກ່າວພຣະທໍາຂອງເຮົາໃຫ້ທົ່ວຈັກກະວານ ແລະ ມວນມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນພຣະທໍາໃນປາກຂອງເຮົາໄດ້ກາຍເປັນສົມບັດຂອງມະນຸດ ແລະ ມະນຸດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຖະໜອມພຣະ​ທໍາຂອງເຮົາ. ສາຍຟ້າແມບຈາກຕາເວັນອອກໄປເຖິງຕາເວັນຕົກ. ພຣະ​ທໍາຂອງເຮົາສຳຄັນກັບມະນຸດຜູ້ທີ່ລັ່ງເລໃຈ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຈຳນົນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາພົບກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄື​ກັບ​ເດັກນ້ອຍ​ເກີດ ​ໃໝ່ ມະນຸດທຸກຄົນຍິນ​ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ສັນລະເສີນກັບການມາຂອງ​ເຮົາ. ດ້ວຍສຽງຂອງ​ເຮົາ, ​ເຮົາຈະນໍາ​ເອົາ​ມະນຸດທັງປວງມາຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າຂອງ​ເຮົາ. ຈາກນັ້ນ ​ເຮົາຈະເຂົ້າສູ່ເຊື້ອຊາດມະນຸດຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອ​ໃຫ້ພວກເຂົາ​ໄດ້​ມານະມັດສະການເຮົາ. ດ້ວຍລັດສະໝີພາບທີ່​ເຮົາ​ສົ່ງ​ອອກ​ມາ ແລະ ພຣະ​ທໍາໃນປາກຂອງ​ເຮົາ, ​ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກ​ຄົນ​ມາ​ກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າ​ເຮົາ ແລະ ເຫັນ​ແສງຟ້າແມບສົ່ງແສງສະຫວ່າງມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ນັ້ນໝາຍ​​ຄວາມ​ວ່າ​ເຮົາ​ໄດ້​ລົງມາຍັງ "ພູເຂົາ​ໂອ​ລີ​ບ" ແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກ. ພວກເຂົາຈະເຫັນວ່າ​ເຮົາໄດ້ຢູ່ໂລກນີ້​ມາດົນ​ນານແລ້ວ, ບໍ່​ແມ່ນບຸດຊາຍຂອງຊາວຢິວອີກຕໍ່ໄປແຕ່ເປັນ​ແສງຟ້າ​ແມບແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກ. ເພາະວ່າ​ເຮົາໄດ້ຟື້ນຄືນຊີບມາດົນນານ​ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ພັດ​ພາກຈາກທ່າມກາງມະນຸດ ແລ້ວໄດ້​ກັບ​ມາປາກົດຕົວ​ໃໝ່​ດ້ວຍລັດສະໝີພາບໃນທ່າມກາງມະນຸດ. ​ເຮົາ​ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກເຄົາລົບບູຊາມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍ ສະໄໝ ແລະ​ ເຮົາຍັງເປັນ​ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຊາວຢິວປະຖິ້ມມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ​ເຮົາເປັນພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໃນຍຸກ​ປັດຈຸ​ບັນ! ໃຫ້ທຸກຄົນມາຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບັນລັງຂອງ​ເຮົາ ແລະ ຊົມ​ໃບ​ໜ້າ​ອັນ​ສະຫງ່າ​ລາສີຂອງ​ເຮົາ, ຟັງສຽງຂອງ​ເຮົາ ແລະ ຊົມ​ການກະທໍາຂອງ​ເຮົາ. ນີ້​ແມ່ນ​ເຈດ​ຕະນ​າທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຮົາ, ມັນ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສິ້ນ​ສຸດ ​ແລະ ຈຸດ​ສູງ​ສຸດຂອງ​ແຜນການ​ຂອງ​ເຮົາ, ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມຄອງ​ຂອງ​ເຮົາ. ທຸກໆ​ເຊື້ອ​ຊາດຈົ່ງ​ບູຊາ​ເຮົາ, ທຸກໆພາສາຮັບຮູ້​ເຮົາ, ທຸກຄົນຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງ​ເຮົາ ແລະ ທຸກໆຄົນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເຮົາ​ເຮົາ!” ("​ເຈັດ​ສຽງ​ຟ້າຮ້ອງ​ດັງ​ກ້ອງ​ກັງ​ວານກຳລັງທຳນວາຍ​ວ່າ ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງ​ອານາຈັກຂອງ​​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຈັກກະ​ວານ" ໃນ​ພຣະທໍາ​ທີ່​ປາກົດ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ມະນຸດ). ບັນດາ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບການ​ໄຖ່​ບາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເພາະພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງ​ສະຫງ່າ​ງາມ. ໃນປັດຈຸບັນຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າກຳລັງ​ເຜີຍ​ແຜ່​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ເປັນພະຍານເຖິງການກະທໍາຂອງພຣະອົງຕໍ່ທຸກໆປະເທດ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່. ພຣະ​ທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະຖືກແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ພຣະອົງຈະປາກົດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ໜ້າທຸກ​ເຊື້ອ​ຊາດ ແລະ ຜູ້​ຄົນທັງໝົດ. ປະຊາຊົນຢູ່ທຸກໆປະເທດ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ​ການ​ປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ເຄີຍຄາດຝັນວ່າພຣະເຈົ້າທີ່ພວກເຂົາປາຖະໜາ​ໃຫ້ປາກົດຕົວຕໍ່ສາທາລະນະຊົນໄດ້ລົງມາຢູ່ໃນປະເທດຈີນຢ່າງລັບໆແລ້ວ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນພາລະກິດການລົງ​ໂທດ ແລະ ການ​ໄຖ່​ບາບ.

ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ​ເມື່ອເວລາຍຸກກໍາລັງຈະສິ້ນສຸດລົງ, ພຣະເຈົ້າ​ລົງ​ມາບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ໄດ້ອາໄສຢູ່ດິນແດນຂອງມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງ​ລັບໆ ເຊິ່ງເປັນດິນແດນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່​ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ແບບຜະ​ເດັດ​ການ ນ້ັນກໍຄືປະເທດຈີນ, ເປັນກໍາແພງທີ່ແໜັນໜາຂອງລັດທິ​ທີ່ບໍ່​​ເຊື່ອ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ດ້ວຍສະຕິປັນຍາອັນເປັນເລິດ ແລະ ອໍານາດຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຊາຕານ ແລະ ດໍາເນີນພາລະກິດ​ສຳຄັນໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ ນັ້ນກໍຄືການເອົາຊະນະຊາຕານຕະຫຼອດມາ ແລະ ການ​ໄຖ່​ບາບຂອງມະນຸດທັງປວງ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກການກ່າວຫາ, ການລົງ​ໂທດ, ການ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍສີ ແລະ ການຂົ່ມ​ເຫັງຢ່າງຮຸນ​ແຮງຂອງອຳນາດ​ພັກ​ຄອມ​ມິ​ວນິດ​ຈີນ (CCP) ຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມເປັນຈິງ​ເລີຍເຊື່ອຂ່າວລືຂອງພັກ​ຄອມ​ມິ​ວນິດ​ຈີນ (CCP). ໂດຍສະເພາະກຸ່ມສາສະໜາອື່ນໆທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ປະນາມ ແລະ ດູໜິ່ນການສະເດັດມາຂອງພຣະເຈົ້າຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ ແລະ ພວກເຂົາຢືນຢູ່ຝ່າຍລັດຖະບານຂອງ​ພັກ​ຄອມ​ມິ​ວນິດ​ຈີນ (CCP) ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືພຣະ​ຈົ້າ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ​ມັນ​ຊ່າງເປັນ​ໜ້າ​ໂສກ​ເສົ້າ​​ເຫຼືອ​ເກີນ! ຜູ້​ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຄີຍຄາດຫວັງວ່າພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາປະຕິເສດ ທີ່ແທ້ຈິງກໍແມ່ນພຣະ​​ເຍຊູເຈົ້າທີ່​ກັບ​ມາ. ​ເມື່ອພຣະເຈົ້າປາກົດຕົວໃນສາທາລະນະຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ ພວກເຂົາກໍຈະໄດ້ແຕ່ກັດແຂ້ວຮ້ອງໄຫ້ ແລະ ມືທຸບເອິກຕົນເອງ. ນີ້​​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ພຣະ​ທໍາ​ໃນ​ປື້​ມພຣະນິມິດຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ, “ຈົ່ງເບິ່ງ, ພຣະອົງສະເດັດມາກັບກ້ອນເມກ, ຕາທຸກໜ່ວຍຈະເຫັນພຣະອົງ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ແທງພຣະອົງກໍຈະເຫັນເໝືອນກັນ ແລະ ທຸກຊົນຊາດໃນແຜ່ນດິນໂລກນີ້ຈະຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນພຣະອົງ. ເປັນດັ່ງນັ້ນ, ອາແມນ” (ພຣະນິມິດ 1:7). ການ​ລົງໂທດແຫ່ງ​ບັນລັງ​ຂາວ​​ທິ່ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ທ້າຍ​ກໍໄດ້​ເກີດຂຶ້ນ​ແລ້ວ! ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວ​ວ່າ, “ໃນອານາຈັກ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ລໍ້າເລີດ​ແຫ່ງການສ້າງໄດ້ເລີ່ມຟື້ນຟູ​ຄືນ​ມາໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບ​​ພະລັງ​ຊີວິດ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ຄືນ​ໃໝ່. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນສະພາບຂອງແຜ່ນດິນໂລກ, ເຂດ​ແດນລະຫວ່າງດິນແດນຫນຶ່ງ ກັບອີກດິນ​ແດນໜຶ່ງ​ເລີ່ມປ່ຽນ​ໄປ. ກ່ອນຫນ້ານີ້ ​ເຮົາໄດ້ທໍານວາຍວ່າ: ເມື່ອດິນ​ແດນຖືກ​ແຍກອອກຈາກກັນ ແລະ ດິນ​ແດນຖືກ​ລວມຕົວ​ກັນ ມັນຈະເປັນເວລາທີ່​ເຮົາທຳລາຍ​ທຸກ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​​ເຖົ່າທ່ານ. ໃນເວລານີ້ ​ເຮົາຈະ​ເລີ່​ມການສ້າງ ແລະ ການແບ່ງ​ແຍກຈັກກະວານທັງໝົດ​ໃໝ່ ດ້ວຍການວາງຈັກກະວານ​ໃຫ້ເປັນຕາມ​ລຳດັບ, ປະຕິຮູບລັດເກົ່າໃຫ້ເປັນລັດໃໝ່. ນີ້ແມ່ນແຜນການຂອງ​ເຮົາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງ​ເຮົາ. ​ເມື່ອ​ບັນ​ດາ​​ເຊື້ອ​ຊາດ ແລະ ຜູ້ຄົນທັງ​ໝົດຂອງໂລກກັບມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງ​ເຮົາ, ​ເຮົາຈະໃຊ້ຄວາມ​ເມດ​ຕາທັງໝົດຂອງສະຫວັນ ແລະ ມອບ​ໃຫ້ໂລກຂອງມະນຸດ. ສະ​ນັນ ຈົ່ງຂໍຂອບໃຈ​ເຮົາ, ເພາະມັນຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ກະລຸນາ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​​ທຽບໄດ້. ແຕ່ຕາບ​ໃດທີ່ໂລກເກົ່າຍັງ​ຢູ່, ​ເຮົາ​ຈະ​ໂຍນ​ຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງ​ເຮົາ​ລົງໄສ່​​ເຊື້ອ​ຊາດຕ່າງໆ, ປະກາດ​ພຣະບັນຍັດການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄປ​ທົ່ວ​ຈັກກະວານ​ຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຕິດຕາມການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ລະ​ເມີດພຣະບັນຍັດດັ່າກ່າວນັ້ນ:

ເມື່ອເວລາ​ເຮົາຫັນໜ້າໄປສູ່ຈັກກະວານເພື່ອກ່າວ, ມະນຸດທຸກຄົນຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງ​ເຮົາ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະ​ເຫັນຜົນງານທັງໝົດທີ່​ເຮົາໄດ້ເຮັດໃນທົ່ວຈັກກະວານ. ຜູ້ໃດທີ່ເດີນກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມ​ປະສົງຂອງ​ເຮົາ. ເວົ້າໄດ້ອີກວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ຕໍ່ຕ້ານ​ເຮົາດ້ວຍການກະທໍາຂອງມະນຸດ ຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງ​ເຮົາ. ​ເຮົາຈະເອົາດວງດາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສະຫວັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້​ດວງດາວເຫຸົ່ານ້ັນເປັນດວງດາວ ໃໝ່ ແລະ ຈົ່ງຂອບໃຈ​ເຮົາທີ່ດວງອາທິດ ແລະ ດວງຈັນຈະໄດ້ຮັບການສ້າງໃໝ່. ທ້ອງຟ້າຈະບໍ່ຄື​ເກົ່າ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ, ຊັບພະສິ່ງທີ່ມະຫາສານຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ຮັບການສ້າງໃໝ່ອີກ​ຄັ້ງ. ທັງໝົດຈະສົມບູນດ້ວຍພຣະ​ທໍາຂອງ​ເຮົາ. ຫຼາຍ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ທີ​ຢູ່ໃນຈັກກະວານຈະຖືກແບ່ງປັນໃໝ່ ແລະ ຖືກແທນທີ່ດ້ວຍເຊື້ອ​ຊາດຂອງ​ເຮົາ ເພື່ອໃຫ້​ເຊື້ອ​ຊາດຕ່າງໆໃນແຜ່ນດິນໂລກຫາຍໄປຕະຫຼອດການ ແລະ ກາຍເປັນ​ເຊື້ອ​ຊາດທີ່ບູຊາເຮົາ, ​ເຊື້ອ​ຊາດທັງໝົດຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະຖືກທໍາລາຍ ແລະ ຈະບໍ່​ມີ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ມະນຸດທີ່​ມີຊີ​ວິດ​ຢູ່ພາຍໃນຈັກກະວານ ທຸກຄົນທີ່​ເປັນມານຈະຖືກທໍາລາຍໃຫ້ໝົດສິ້ນ, ທຸກຄົນທີ່ບູຊາຊາຕານຈະຖືກວາງລົງ​ໄປ​ໃນ​ເຕົາ​ໄຟຂອງ​ເຮົາ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນສາຍນໍ້າ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອຈະຖືກປ່ຽນເປັນເຖົ່າທານ. ​ເມື່ອ​ເຮົາລົງ​ໂທດ​ຜູ້​ຄົນຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍຢ່າງ​ໜັກ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໂລກທາງສາສະໜາໃນລະດັບແຕກຕ່າງກັນ ຈະກັບຄືນມາຫາອານາຈັກຂອງ​ເຮົາ, ​ຖືກເອົາຊະນະດ້ວຍພາລະກິດຂອງ​ເຮົາ, ເພາະວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນການມາເຖິງຂອງພຣະຜູ້ບໍລິສຸດໃນເທິງກ້ອນ​ເມກສີຂາວ. ມະນຸດທຸກຄົນຈະ​ເປັນ​ໄປຕາມຄວາມ​​ເມດ​ຕາຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ອີງຕາມໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ. ຜູ້ທີ່​ຕໍ່ຕ້ານ​ເຮົາຈະຖືກ​ດັບ​ສະຫຼາຍໄປ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີການກະທໍາໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ເຮົາ, ພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງບຸດເຮົາ ແລະ ຜູ້ຄົນຂອງ​ເຮົາ. ​ເຮົາຈະເປີດເຜີຍ​ຕົວ​ຕົນ​ຕໍ່ບັນດາຜູ້​ຄົນ​ ແລະ ​ເຊື້ອ​ຊາດທີ່​ນັບ​ບໍ່​ຖ້ວນດ້ວຍສຽງຂອງ​ເຮົາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເພື່ອປະກາດຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້ມະນຸດທັງປວງ​ໄດ້ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງພວກເຂົາເອງ” ("ຄຳ​ກ່າວທີ່ຊາວ​ຫົກ" ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າໃນ​ບັນ​ດາຄຳ​ກ່າວຕໍ່ຈັກ​ກະວານ ​ໃນ​ພຣະ​ທໍາ​ທີ່​ປາກົດ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ມະນຸດ). ໃນປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດຊາດ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທີທີ່​ອໍານາດຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດທີ່ຄັດຄ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍພຣະເຈົ້າ. ສີ່ພັນປີຜ່ານມາ, ຍ້ອນຄວາມບາບໜັກຂອງພວກເຂົາ ເມືອງຕ່າງໆຂອງໂຊໂດມ ແລະ ໂກໂມຣາໄດ້ຖືກ​ເຜົາດ້ວຍໄຟ ແລະ ກຳມະຖັນທີ່ພຣະເຈົ້າສົ່ງມາຈາກສະຫວັນ. ເຊັ່ນດຽວກັບ​ຈັກກະພັດ​ໂຣມັນຖືກທໍາລາຍໂດຍໄພພິບັດຈາກພຣະເຈົ້າ ເນື່ອງຈາກການຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ການລົງ​ໂທດພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ ແລະ ການຂົ່ມເຫັງຊາວຄຣິດສະຕຽນ. ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ທຸກໆອໍານາດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າຈະຖືກສາບ​​ແຊ່ງໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ແນ່ນອນຈະຖືກທໍາລາຍໂດຍພຣະອົງ. ນີ້ແມ່ນການກະທໍາທີ່ຊອບທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ!

ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດກ່າວວ່າ, “ອານາຈັກກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວໃນທ່າມກາງມວນມະນຸດຊາດ, ມັນກຳລັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່ໃນທ່າມກາງມວນມະນຸດຊາດ, ມັນກຳລັງ​ຕັ້ງຢູ່ໃນທ່າມກາງມວນມະນຸດຊາດ. ບໍ່ມີອໍານາດ​ໃດທີ່ສາມາດທໍາລາຍອານາຈັກຂອງ​ເຮົາໄດ້. ... ພາຍ​ໃຕ້ແສງ​ສະຫວ່າງ​ແຫ່ງການ​ນຳ​ທາງ​​ຂອງ​ເຮົາ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະສາມາດ​ຜ່ານ​ພົ້ນຈາກ​ກຳມື​ຂອງ​ອໍານາດ​ແຫ່ງຄວາມມືດ​ໄປ​ໄດ້ຢ່າງ​ແນ່ນອນ. ພວກ​ເຈົ້າຈະບໍ່ສູນເສຍແສງສະຫວ່າງແຫ່ງການ​ນຳ​ທາງ​ໃນ​ທ່າມກາງ​ຄວາມ​ມືດແນ່ນອນ. ພວກ​ເຈົ້າຈະເປັນຜູ້​ປົກຄອງ​ສັບພະ​ສິ່ງ​ທັງ​ປວງ​ຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກ​ເຈົ້າຈະ​ເອົາ​ຊະນະຊາຕານຢ່າງ​ແນ່ນອນ. ພວກ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້ຢືນຢູ່ທ່າມກາງຝູງຄົນຈໍານວນຫຼວງຫລາຍ​ທີ່ເປັນພະຍານເຖິງການເອົາຊະນະຂອງ​ເຮົາ ຕໍ່​ກັບການພັງ​ທະລາ​ຍຂອງ​ອານາ​ຈັກ​ມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຢ່າງ​ແນ່ນອນ. ແນ່ນອນວ່າ ພວກ​ເຈົ້າຈະຕ້ອງ​ເດັດດ່ຽວເດັດ​ຂາດ ແລະ ໝັ້ນຄົງ​ບົນແຜ່ນດິນ​ສິນິມ (Sinim). ຈາກຄວາມທຸກທໍລະ​ມານ​ທີ່ພວກ​ເຈົ້າທົນຢູ່, ພວກ​ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບພອນທີ່ມາຈາກເຮົາ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຈະ​ມີ​ແສງ​ສະຫວ່າງ​ໄປ​ທົ່ວຈັກກະວານດ້ວຍລັດສະໝີພາບຂອງ​ເຮົາ” ("ຄຳກ່າວ​ທີ່​ສິບ​ເກົ້າ" ຂອງພຣະເຈົ້າໃນ​ບັນ​ດາຄຳ​ກ່າວຕໍ່ຈັກ​ກະວານ ​ໃນ​ພຣະ​ທໍາ​ທີ່ປາກົດ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ມະນຸດ). ​“ເມື່ອເວລາສາມຂັ້ນຕອນຂອງ​ພາລະກິດສິ້ນສຸດລົງ ຈະມີກຸ່ມຜູ້ທີ່​ເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ. ຜູ້​ຄົນເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຈະສາມາດນໍາ​ເອົາຄວາມຈິງ​ເຂົ້າສູ່​ການປະຕິບັດຕົວ​ຈິງ​ໄດ້. ພວກເຂົາຈະມີຄຸ​ນສົມ​ບັດ​ເປັນມະນຸດ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ທຸກຄົນຈະຮູ້ຈັກສາມຂັ້ນຕອນພາລະກິດການ​ໄຖ່​ບາບ​​ຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນພາລະກິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນຕອນສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້​ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສັງຮອມແຫ່ງພາລະກິດ 6,000 ປີ​ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເປັນພະຍານທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດໃນການ​ເອົາ​ຊະນະຊາຕານ. ບັນດາຜູ້ທີ່ສາມາດເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຈະສາມາດຮັບຄໍາສັນຍາ ແລະ ຄໍາພອນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຈະເປັນກຸ່ມທີ່ຄົງຢູ່ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຕອນສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບພອນອໍານາດຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນພະຍານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ບາງທີພວກເຈົ້າອາດຈະກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມນີ້ ຫຼືບາງທີອາດມີພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງ ຫຼື ພຽງແຕ່ບາງຄົນເທົ່ານັ້ນ ມັນຂຶ້ນກັບ​ເຈດ​ຕະນາ​ຂອງພວກ​ເຈົ້າ ແລະ ການສະແຫວງຫາຂອງພວກ​​ເຈົ້າ” ("ການຮູ້ຈັກສາມຂັ້ນຕອນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແມ່ນຫົນທາງທີ່ຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ" ໃນ​ພຣະ​ທໍາ​ທີ່​ປາກົດ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ​ມະນຸດ). ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະບັນລຸ​ຜົນ ແລະ​ ເປັນສິ່ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ​ໄປຕະຫຼອດການ. ອະນາຄົດຂອງອານາຈັກຈະ​ມີ​ຄວາມສົດໃສ ແລະ ສວຍງາມ! ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້​ສ້າງກຸ່ມຜູ້ຊະນະຢູ່ໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ແລ້ວ. ພາລະກິດ​ຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ສໍາເລັດລົງແລ້ວ! ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພາລະກິດທົດລອງ​ທີ່ພຣະເຈົ້າ​ສ້າງ​ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການ​ມາ​ເຖິງ​ແບບ​ລັບໆຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນປະເທດຈີນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງ​ສະຫງ່າ​ງາມ ແລະ ພຣະອົງຈະປາກົດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ທຸກ​ເຊື້ອ​ຊາດ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່. ບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກແຫ່ງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນເປັນກຸ່ມຂອງຜູ້ຊະນະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ. ຮັບພາລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອັນບໍລິສຸດ, ພວກເຂົາກຳລັງເປັນພະຍານໃຫ້ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ກຳລັງປະກາດພຣະນາມອັນບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ເຊື້ອຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ຂ່າວປະເສີດ​ແຫ່ງ​ອານາຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງ​ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ແຜ່ລາມຢ່າງວ່ອງໄວໄປທົ່ວໂລກ. ພຣະທໍາທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເນື້ອໜັງມະນຸດມີຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໃຫ້ທຸກເຊື້່ອຊາດຊົມໃຊ້ ແລະ ທຸກສະຖານທີ່ສະແຫວງຫາ ແລະ ຄົ້ນຫາ. ບໍ່ມີໃຜກ້າປະຕິເສດວ່າຄໍາກ່າວເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນພຣະ​ທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ມີໃຜກ້າປະຕິເສດວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ປາຖະໜາຄວາມຈິງ ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມສະຫວ່າງແມ່ນກໍາລັງຄົ້ນຫ້າ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າພາລະກິດຍຸກສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຫລາຍສິບປະເທດ ແລະ ພາກ​ພື້ນທີ່ສໍາຄັນໃນທົ່ວໂລກ ຍ້ອນວ່າມີຜູ້ຄົນໄດ້ກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດນັບ​ມື້​ນັບ​ຫຼາຍຂຶ້ນ. ມະນຸດກໍາລັງຄ່ອຍໆຕື່ນຂຶ້ນໃນທ່າມກາງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຍອມຮັບຮູ້ຄວາມຈິງ. ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະນໍາພາມວນມະນຸດ ແລະ ບັນລຸທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສະແຫວງຫາວິທີທາງທີ່ແທ້ຈິງຈະກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົ້າ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ເຊື່ອຟັງຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບັນລັງຂອງພຣະອົງ ແລະ ມະນຸດທັງໝົດຈະຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າສະເດັດມາ ແລະ ໄດ້ປາກົດຕົວ ແລະ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງນັ້ນຈະຍິ່ງໃຫຍ່ໃນທ່າມກາງມວນມະນຸດທັງປວງ.

ຕໍ່​ໄປ:Beholding the Appearance of God in His Judgment and Chastisement