ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນ

20 ເດືອນມັງກອນ 2019

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນຂອງຂ້ານ້ອຍ, ເປັນເຮືອນຂອງຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຄົນ.

ພຣະຄຣິດຊົງສະເດັດ ແລະ ກ່າວຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ

ການພິພາກສາ ແລະ ການລົງໂທດຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າມາຮອດແລ້ວ, ເຊັ່ນດຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະຊົງໃຫ້ນໍ້າ, ອາຫານ ແລະ ນໍາພາຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່.

ນີ້ແມ່ນອານາຈັກທີ່ປົກຄອງໂດຍພຣະຄຣິດ, ເປັນໂລກທີ່ຍຸຕິທໍາ ແລະ ທ່ຽງທໍາ

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນຂອງຂ້ານ້ອຍ, ເປັນເຮືອນທີ່ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຮັກຫຼາຍ.

ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າປົກຄອງໃນຄຣິສຕະຈັກ, ພວກເຮົາກະທໍາຕາມຄວາມຈິງ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະຄຣິດດ້ວຍໃຈ.

ບໍ່ມີການແບ່ງແຍກ ຫຼື ກົນອຸບາຍອີກ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ້ອງກັນ ຫຼື ຢ້ານກົວ.

ພຣະຄຣິດເປັນບ່ອນພັກເຊົາຂອງຈິດວິນຍານມະນຸດ, ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການຊອກຫາທາງອື່ນອີກແລ້ວ.

ນີ້ແມ່ນອານາຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ຜູ້ຄົນສະແຫວງຫາ, ເປັນເຮືອນທີ່ສະງົບສຸກຂອງມະນຸດ.

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດເປັນເຮືອນທີ່ອົບອຸ່ນຂອງຂ້ານ້ອຍ, ທີ່ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທຸກຄົນຖະໜຸຖະໜອມ.

ຢູ່ນີ້ຂ້ານ້ອຍປະສົບກັບພິພາກສາ ແລະ ການທົດລອງຈາກພຣະເຈົ້າ,

ແລະ ນິໄສຊົ່ວຮ້າຍຂອງຂ້ານ້ອຍຖືກຊໍາລະລ້າງ ແລະ ປ່ຽນແປງ.

ຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂອງຂ້ານ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້.

ຄໍາໃນໃຈທີ່ຂ້ານ້ອຍມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າກໍຢູ່ທີ່ນີ້.

ຄວາມຊົງຈໍາທີ່ລືມບໍ່ໄດ້ກໍຢູ່ທີ່ນີ້,

ບັນທຶກພຣະຄຸນທີ່ພຣະເຈົ້າເສຍສະລະ.

ທຸກສິ່ງຢ່າງໃນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍພໍໃຈ, ການອຸທິດຢ່າງຈິງໃຈ ແມ່ນນອກເໜືອຄໍາບັນຍາຍ

ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ, ສຸດທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍ, ສະງ່າງາມຫຼາຍ.

ພຣະອົງໄດ້ມອບເຮືອນອົບອຸ່ນນີ້ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ.

ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ ​ແລະ ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການ​ສະເດັດມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດ​ແຫ່ງ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ.​ ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວ​ຖືກ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໂດຍ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ ​ແລະ ​​ແນ່ນອນ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກ​ມື້​ນີ້, ຮູບ​ເງົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນຫຼາຍຊະນິດ, ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ອ່ານ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​ເພງ, ວຽກງານ​ຮ້ອງ​ເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນ​ເພງ, ວິດີ​ໂອ​ເພງ ​ແລະ ວິ​ດີ​ໂອ​ເພງສັນລະເສີນ ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້​ຖືກ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ. ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຈາກ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວ​ກ​ເຮົາ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະທໍາ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໂດຍພຣະ​ເຈົ້າ​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ ​ແລະ ​ແມ່ນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ອ່ານ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະກົດ​ຕົວ​ແລ້ວ!

ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງພິ​ເສດ: ວິດີ​ໂອ​ນີ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເປັນເນື້ອຫາ​ທີ່​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ໂດຍ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະ​ແດງ​ທີ່​ປະກົດ​ໃນວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ກຳລັງ​ສະ​ແດງ​ແບບ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳໄລ ​ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​​ໃດໆ. ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ແບ່ງປັນ ​ແລະ ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ​​ໂດຍ​ບໍ່​ຄິດ​ຄ່າ. ກະລຸນາ​ໃຫ້​ເຄຣດິດ​ແກ່​ແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ເວລາ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ. ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຍິນ​ຍອມ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່​ມີ​ອົງການ, ກຸ່ມ​ສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນ​ໃດ​ຈະ​ສາມາດປ່ຽນ​ແປງ ຫຼື ບິດ​ເບືອນ​ເນື້ອ​ຫາ​ຂອງ​ວິ​ດີ​ໂອນີ້​ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ