ວິດີໂອຄຳພະຍານຂອງຊາວຄຣິດ “ປະສົບການຂອງຊາວຄຣິດຄົນມຽນມ້າ ໃນນະຮົກຫຼັງຈາກທີ່ເສຍຊີວິດ”

04 ເດືອນພຶດສະພາ 2023

ດານີຄືຊາວຄຣິດຄົນມຽນມ້າ. ລາວກັບມາມີຊີວິດມື້ໜຶ່ງຫຼັງຈາກທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດໃນໂຮງໝໍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວກໍບອກຄົນອື່ນກ່ຽວກັບສາກທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ລາວໄດ້ເຫັນ ເມື່ອລາວຖືກພາໄປນະຮົກໃນຂະນະທີ່ເສຍຊີວິດ. ແມ່ນຫຍັງຄືທຸກສິ່ງທີ່ລາວເຫັນ? ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ສຳຜັດລາວຢ່າງເລິກຊຶ້ງ? ໃຫ້ພວກເຮົາມາຮັບຟັງປະສົບການຂອງລາວຮ່ວມກັນ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ