ເພງຄຣິດສະຕຽນ"ທຸກສິ່ງຢູ່ໃນກົດເກນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ພຣະເຈົ້າກຳນົດ"

22 ເດືອນມັງກອນ 2022

ຫຼາຍພັນປີໄດ້ຜ່ານໄປ

ແລະ ມະນຸດຊາດກໍຍັງໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງ

ແລະ ອາກາດທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້,

ຍັງຫາຍໃຈຈາກລົມຫາຍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ,

ຍັງຊື່ນຊົມກັບດອກໄມ້,

ນົກ, ປາ ແລະ ແມງໄມ້ທີ່ພຣະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນ

ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້;

ກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນຍັງຄົງຜັນປ່ຽນໄປມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;

ສີ່ລະດູການກໍຜັນປ່ຽນໄປມາຕາມປົກກະຕິ;

ຫ່ານກໍບິນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າໂຍກຍ້າຍຖິ່ນໃນລະດູໜາວນີ້

ແລະ ບິນກັບຄືນໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນທີ່ຈະມາເຖິງ;

ປາໃນນໍ້າບໍ່ເຄີຍອອກຈາກແມ່ນໍ້າ ແລະ ທະເລສາບ

ເຊິ່ງເປັນບ່ອນອາໄສຂອງພວກເຂົາ;

ຈັກກະຈັນເທິງແຜ່ນດິນໂລກຮ້ອງສຸດຫົວໃຈ

ຂອງພວກມັນໃນຍາມລະດູຮ້ອນ;

ຈິນາຍໃນກໍຫຍ້າຮ້ອງສຽງຄ່ອຍໆກັບສາຍລົມໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ;

ຫ່ານເຕົ້າໂຮມກັບເປັນຝູງ

ໃນຂະນະທີ່ນົກອິນຊີຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ;

ຝູງສິງໂຕລ້ຽງດູພວກມັນເອງໂດຍການອອກລ່າ;

ກວາງໃຫຍ່ບໍ່ອອກຫ່າງຈາກຫຍ້າ ແລະ ດອກໄມ້...

ສິ່ງມີຊີວິດທຸກຊະນິດທ່າມກາງສິ່ງທັງປວງຈາກໄປ

ແລະ ກັບຄືນ ແລະ ກໍຈາກໄປອີກ,

ການປ່ຽນແປງຫຼາຍລ້ານຄັ້ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພິບຕາດຽວ,

ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງກໍຄືສັນຊາດຕະຍານ

ແລະ ກົດເກນຂອງການເອົາຕົວລອດ.

ພວກເຂົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ການຈັດກຽມ

ແລະ ການບໍາລຸງລ້ຽງຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງສັນຊາດຕະຍານຂອງພວກເຂົາໄດ້

ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດທຳລາຍ

ກົດເກນແຫ່ງການເອົາຕົວລອດຂອງພວກເຂົາໄດ້,

ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດທຳລາຍ

ກົດເກນແຫ່ງການເອົາຕົວລອດຂອງພວກເຂົາໄດ້.

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ