ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ”

02 ເດືອນກຸມພາ 2019

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ຖືໂອກາດເມື່ອເຈົ້າມີເວລາ ນັ່ງງຽບຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ

ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງຮູ້ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງແກ້ໄຂຄວາມຜິດໃນໂຕເຈົ້າ

ມາລອງ ຖືເອົາໂອກາດ ຮູ້ພຣະປະສົງ ແລະ ເຈົ້າຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ບອກພຣະອົງສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂາດຫາຍ ແບ່ງປັນຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງສະເໝີ

ຄວາມສຸກເປັນຂອງເຈົ້າເມື່ອເຈົ້າບູຊາພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ຢ່າຕໍ່ຕ້ານອີກຕໍ່ໄປ

ເຈົ້າສົນໃຈແຕ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເຈັບໃຈ

ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ແລ້ວດຳລົງຊີວິດແບບມະນຸດທີ່ເສຍສະລະ

"ຈະມີການທົດສອບ ຫຼື ການພິພາກສາມາແນວໃດ

ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕັ້ງໝັ້ນເພື່ອພຣະອົງ"

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ເຖິງວ່າພວກເຮົາລະເມີດ ພວກເຮົາຄວນສະແຫວງເພື່ອຮັກພຣະເຈົ້າ

ຂໍພຽງພວກເຮົາຮັກພຣະອົງ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນຈາກພຣະອົງ

ພວກເຮົາຕ້ອງສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະເຈົ້າ!

ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດ

ຄວາມສຸກເປັນຂອງເຈົ້າເມື່ອເຈົ້າບູຊາພຣະເຈົ້າ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ຢ່າຕໍ່ຕ້ານອີກຕໍ່ໄປ

ເຈົ້າສົນໃຈແຕ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງເຈັບໃຈ

ອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ແລ້ວດຳລົງຊີວິດແບບມະນຸດທີ່ເສຍສະລະ

ຈະມີການທົດສອບ ຫຼື ການພິພາກສາມາແນວໃດ ພວກຂ້ານ້ອຍຈະຕັ້ງໝັ້ນເພື່ອພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ດຳລັງຊີວິດແບບຜູ້ເສຍສະຫຼະ

ຈະມີການທົດສອບ ຫຼື ການພິພາກສາແນວໃດເຂົ້າມາ ພວກເຮົາຈະຕັ້ງໝັ້ນເພື່ອພຣະອົງ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ

ມາຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ ແລະ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

ດຳລົງຊີວິດກັບຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ

​ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ ​ແລະ ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການ​ສະເດັດມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດ​ແຫ່ງ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ.​ ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວ​ຖືກ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໂດຍ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ ​ແລະ ​​ແນ່ນອນ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກ​ມື້​ນີ້, ຮູບ​ເງົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນຫຼາຍຊະນິດ, ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ອ່ານ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​ເພງ, ວຽກງານ​ຮ້ອງ​ເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນ​ເພງ, ວິດີ​ໂອ​ເພງ ​ແລະ ວິ​ດີ​ໂອ​ເພງສັນລະເສີນ ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້​ຖືກ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ. ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຈາກ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວ​ກ​ເຮົາ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະທໍາ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໂດຍພຣະ​ເຈົ້າ​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ ​ແລະ ​ແມ່ນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ອ່ານ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະກົດ​ຕົວ​ແລ້ວ!

​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງພິ​ເສດ: ວິດີ​ໂອ​ນີ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເປັນເນື້ອຫາ​ທີ່​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ໂດຍ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະ​ແດງ​ທີ່​ປະກົດ​ໃນວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ກຳລັງ​ສະ​ແດງ​ແບບ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳໄລ ​ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​​ໃດໆ. ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ແບ່ງປັນ ​ແລະ ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ​​ໂດຍ​ບໍ່​ຄິດ​ຄ່າ. ກະລຸນາ​ໃຫ້​ເຄຣດິດ​ແກ່​ແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ເວລາ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ. ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຍິນ​ຍອມ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່​ມີ​ອົງການ, ກຸ່ມ​ສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນ​ໃດ​ຈະ​ສາມາດປ່ຽນ​ແປງ ຫຼື ບິດ​ເບືອນ​ເນື້ອ​ຫາ​ຂອງ​ວິ​ດີ​ໂອນີ້​ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ