ຊຸດຄຳເທດສະໜາ: ການສະແຫວງຫາຄວາມເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງ | "ພວກເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?"

08 ເດືອນສິງຫາ 2023

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າການກັບຄືນມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະເປັນການທີ່ພຣະອົງລົງມາເທິງກ້ອນເມກ, ແຕ່ຕາມຄຳທຳນາຍຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າເອງໃນພຣະຄຳພີ, ພຣະອົງຈະກັບຄືນມາ ແລະ ກ່າວພຣະທຳດັ່ງບຸດມະນຸດ. ພຣະອົງຈະກ່າວຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຊີ້ນໍາມະນຸດຊາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຄວາມຈິງທັງໝົດ. ມື້ນີ້, ເນື່ອງຈາກການສະແຫວງຫາຂອງພວກເຂົາຢູ່ສະເໝີ, ຫຼາຍຄົນຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຕ້ອນຮັບການກັບມາຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າແລ້ວ. ແລ້ວຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ? ເຈົ້າຕ້ອງການຮູ້ບໍວ່າຈະຍິນໄດ້ແນວໃດ? ໃນອີພິໂຊດນີ້, ພວກເຮົາຈະສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຮ່ວມກັນ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍຈະຊອກຫາຄຳຕອບ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ