ການບັນເລງປະສານສຽງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຄຣິສຕຽນ “ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ” ເບິ່ງຕົວຢາງ : ການເຕັ້ນລໍາແທັບ

01 ເດືອນຕຸລາ 2019

ການເຕັ້ນລຳແທັບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນການຕ້ອນຮັບອານາຈັກ! ຍຸກໃໝ່ທີ່ທຸກຄົນສະຫຼອງໄດ້ມາເຖິງໃນທີ່ສຸດ! ການບັນເລງປະສານສຽງຂະໜາດໃຫຍ່ "ເພງແຫ່ງອານາຈັກ: ອານາຈັກລົງມາເທິງແຜ່ນດິນໂລກ," ຈະມາໃນໄວໆນີ້!

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ