ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍາລັງເຄາະປະຕູ

18 ເດືອນກໍລະກົດ 2019

ລະຄອນສັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກຳລັງເຄາະປະຕູ ອະທິບາຍເຖິງຍຸກສຸດທ້າຍ ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເຄາະທີ່ປະຕູຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາດ້ວຍພຣະທຳຂອງພຣະອົງແນວໃດ ແລະ ຜູ້ບໍລິສຸດ ແລະ ສະຫຼາດຈະສາມາດຟັງສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮ່ວມກິນລ້ຽງກັບພຣະເມສານ້ອຍໄດ້ແນວໃດ.

ອາຈານ ຊາງ ຊົວດາວ ລໍຖ້າການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ, ແຕ່ເມື່ອນ້ອງເຊິນເປັນພະຍານໃຫ້ກັບລາວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກັບມາແລ້ວ, ລາວກໍຍຶດຕິດກັບແນວຄິດ ແລະ ຈິນຕະນາການຂອງລາວເອງຢ່າງດື້ດ້ານ ໂດຍເຊື່ອວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກັບມາເທິງເມກ ແລະ ປິດປະຕູຫົວໃຈຂອງລາວໃສ່ຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເທື່ອນີ້ ນ້ອງເຊິນສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້ພຣະຄຳພີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກັບອາຈານ ຊາງ ແລະ ລາວໄດ້ຄົ້ນພົບໃນພຣະຄຳພີທີ່ທໍານວາຍໄວ້ວ່າ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນັ້ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະກັບມາຢ່າງລັບໆ, ໃນເນື້ອໜັງທີ່ບັງເກີດຈາກມະນຸດເພື່ອກ່າວພຣະທຳໃໝ່ ແລະ ຊໍາລະລ້າງມະນຸດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະປາກົດຢ່າງເປີດເຜີຍເພື່ອໃຫ້ລາງວັນແກ່ຄົນດີ ແລະ ລົງໂທດຄົນຊົ່ວ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ອາຈານ ຊາງ ກໍເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ເຄາະປະຕູຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກະແຈສໍາຄັນໃນການຕ້ອນຮັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍຄືການສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອອາຈານ ຊາງໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂໍ້ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ລາວກໍເປີດປະຕູສູ່ຫົວໃຈຂອງລາວ ແລະ ຕ້ອນຮັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໂດຍພຣະອົງເອງ ແລະ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກມື້ນີ້, ຮູບເງົາກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຫຼາຍຊະນິດ, ວິດີໂອການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ວິດີໂອການເຕັ້ນລໍາ ແລະ ເພງ, ວຽກງານຮ້ອງເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນເພງ, ວິດີໂອເພງ ແລະ ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວໂລກຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະທໍາທັງໝົດທີ່ສະແດງໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ແມ່ນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕາບໃດທີ່ທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວແລ້ວ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ດາວ​ໂຫຼດ​ແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປະກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ການແຈກຢາຍວິດີໂອນີ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມໃດໆກໍຕາມແມ່ນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger