เปิดเผยความลึกลับของพระนามใหม่พระเจ้าที่พยากรณ์ไว้ในพระธรรมวิวรณ์ "พระนามใหม่ของพระเจ้า"

25 ເດືອນເມສາ 2020

บทนำ

"พระนามใหม่ของพระเจ้า"องค์พระผู้เป็นเจ้าจะยังคงได้รับการเรียกขานว่าพระเยซูอยู่หรือไม่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา? | ละครสั้นคริสเตียน

ซูซิน เป็นคนงานของคริสตจักรบ้านคนหนึ่งที่แสวงหาและโหยหาการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอ วันหนึ่ง หลานสาวของเธอได้เป็นพยานกับเธอว่า เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา พระองค์จะทรงใช้พระนามใหม่ และมีเพียงบรรดาผู้ที่ยอมรับพระนามใหม่ของพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้ไปอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า เธออ้างอิงคำพยานนี้ตามคำเผยพระวจนะต่อไปนี้จากบทวิวรณ์ ความว่า “คนที่ชนะ เราจะตั้งให้เขาเป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเรา และเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลย และบนตัวเขา เราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเรา และชื่อเมืองของพระเจ้าของเรา...และเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วย” (วิวรณ์ 3:12) อย่างไรก็ตาม ซูซินเชื่อว่าพระนามของพระเยซูจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และเชื่อว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา ผู้คนจะยังคงเรียกพระองค์ว่า พระเยซู เรื่องนี้นำทั้งสองคนเข้าสู่การถกเถียงกัน ผลลัพธ์ของการถกเถียงของพวกเธอจะเป็นอย่างไร ? องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงใช้พระนามใหม่ในการเสด็จกลับมาของพระองค์หรือไม่ ? ติดตามชมเพื่อค้นหาคำตอบได้จากละครสั้นเรื่อง พระนามใหม่ของพระเจ้า

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ