ຊຸດຄຳເທດສະໜາ: ການສະແຫວງຫາຄວາມເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງ | “ມັນເປັນຈິງບໍທີ່ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທຳທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະຄຳພີ?”

24 ເດືອນເມສາ 2023

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີ່ເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ໄດ້ປາກົດຕົວ ແລະ ກຳລັງເຮັດພາລະກິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວພຣະທຳຫຼາຍລ້ານຄຳ. ໜັງສືພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເປັນການຮວບຮວມພຣະທຳຂອງພຣະອົງ, ແມ່ນມີໃຫ້ໃນອອນລາຍ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ສັນສະເທືອນໂລກສາສະໜາ, ແຕ່ໄດ້ສັນສະເທືອນໂລກທັງໃບເອງ. ຫຼາຍຄົນທີ່ຫິວກະຫາຍຫາຄວາມຈິງກໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຮັບຮູ້ວ່າພຣະອົງເປັນອົງພຣະເຢຊູເຈົ້າທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາ ແລະ ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນໃນໂລກສາສະໜາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເປັນຄວາມຈິງ, ພວກມັນມີລິດອຳນາດ ແລະ ມີສິດອຳນາດ, ພວກເຂົາຍັງຢືນຢັນວ່າພາລະກິດ ແລະ ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ໃນພຣະຄຳພີ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ໃດທີ່ສາມາດຖືກຄົ້ນພົບນອກພຣະຄຳພີ. ເມື່ອພວກເຂົາຄິດວ່າພາລະກິດ ແລະ ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດອອກຈາກພຣະຄຳພີ, ພວກເຂົາກໍ່ປະຕິເສດ ແລະ ປະນາມມັນ ແລະ ຜົນຕາມມາກໍ່ຄື ພວກເຂົາພາດໂອກາດຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະຕ້ອນຮັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກ່ອນໄພພິບັດ ແລະ ຕົກລົງສູ່ໄພພິບັດ. ສະນັ້ນ ແມ່ນຫຍັງຄືຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບແນວຄິດນີ້ທີ່ວ່າ “ພາລະກິດ ແລະ ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢູ່ໃນພຣະຄຳພີ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ໃດທີ່ສາມາດຖືກຄົ້ນພົບນອກພຣະຄຳພີ” ແທ້ໆ? ຕອນນີ້ຈະຊີ້ນໍາເຈົ້າໃຫ້ສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວພາຍໃນພຣະຄຳພີ ແລະ ຄົ້ນຫາຄຳຕອບ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ