ວິດີໂອຄຳພະຍານຂອງຊາວຄຣິດ “ຄວາມເຈັບປວດຂອງການເວົ້າຕົວະ"

31 ເດືອນສິງຫາ 2023

ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນດູຖູກລາວ, ລາວຈຶ່ງຕົວະ ແລະ ປົກປິດຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍ່ພຽງພໍຂອງລາວ. ເມື່ອຢ້ານວ່າຄຳເວົ້າຕົວະຂອງລາວຈະຖືກເປີດເຜີຍ, ລາວກໍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະສ້າງຄຳເວົ້າຕົວະໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາເວົ້າເກົ່າ. ລາວຮູ້ສຶກຖືກຕຳນິ ແລະ ທໍລະມານຢູ່ພາຍໃນ. ລາວໄຕ່ຕອງເຖິງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວເວົ້າຕົວະແທ້ໆ. ຜ່ານການເປີດໂປງຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ລາວພົບເຫັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການເວົ້າຕົວະຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ມາເຂົ້າໃຈວິທີການທີລາວສາມາດເຊົາເວົ້າຕົວະ ແລະ ເປັນຄົນຊື່ສັດ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ