ເພງຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ

21 ເດືອນກຸມພາ 2019

ເລິກໃນໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ ຄືຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ມັນຊ່າງຫວານຊື່ນ ທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ໃກ້ຊິດພຣະອົງ

ໄດ້ດູແລພຣະອົງ ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍຫວານຊື່ນ

ຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍໃຈຂ້ານ້ອຍທັງໝົດ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຊີ້ນຳຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍນຳຮອຍແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍເຄື່ອນຍ້າຍຕົນເອງຕາມສາຍຕາພຣະອົງ

ຄວາມຮັກພາໃຫ້ຫົວໃຈຂ້ານ້ອຍເປັນສຸກ

ຄວາມຮັກພາໃຫ້ຫົວໃຈຂ້ານ້ອຍເປັນສຸກ

ປັດຈຸບັນຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນອີກໂລກໜຶ່ງ

ບໍມີໃຜ ແຕ່ມີພຣະອົງຢູ່ກັບຂ້ານ້ອຍ

ພຣະອົງຮັກຂ້ານ້ອຍ, ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງ

ບໍມີຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼື ຄວາມເສຍໃຈມາລົບກວນພວກເຮົາ

ບໍມີຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼື ຄວາມເສຍໃຈມາລົບກວນພວກເຮົາ

ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຈັບປວດຜ່ານໄປ

ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຈັບປວດຜ່ານໄປ

ນຳຮອຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍໃກ້ຊິດ ພຣະອົງ

ຄວາມສຸກເຕີມເຕັມພຣະອົງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍ

ເຂົ້າໃຈແຈ້ງແລ້ວຕໍ່ພຣະປະສົງ ເຊື່ອຟັງແຕ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ

ບໍຕ້ອງການທີ່ຈະບໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍຈະດຳລົງຊີວິດຕໍ່ໜ້າພຣະອົງຍິ່ງກ່ວາຜ່ານມາ

ບໍສາມາດໜີຈາກພຣະອົງອີກແລ້ວ

ຄິດເຖິງລົດຊາດພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍຮັກສິ່ງທີ່ພຣະອົງມີ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນ

ຂ້ານ້ອຍຮັກສິ່ງທີ່ພຣະອົງມີ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນ

ຂ້າຂ້ອຍຢາກໃຫ້ພຣະອົງເປັນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ

ຂ້ານ້ອຍຈະຍອມໃຫ້ພຣະອົງຄອບຄອງຫົວໃຈຂ້ານ້ອຍ

ໂອ! ຂ້ານອຍຮັກພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍຖືກຄອບຄອງດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແລ້ວ

ຂ້ານ້ອຍໂຊກດີທີ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນເພື່ອໃຫ້ເພິ່ງພໍໃຈພຣະອົງ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ ​ແລະ ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການ​ສະເດັດມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດ​ແຫ່ງ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ.​ ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວ​ຖືກ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໂດຍ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ ​ແລະ ​​ແນ່ນອນ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກ​ມື້​ນີ້, ຮູບ​ເງົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນຫຼາຍຊະນິດ, ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ອ່ານ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​ເພງ, ວຽກງານ​ຮ້ອງ​ເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນ​ເພງ, ວິດີ​ໂອ​ເພງ ​ແລະ ວິ​ດີ​ໂອ​ເພງສັນລະເສີນ ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້​ຖືກ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ. ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຈາກ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວ​ກ​ເຮົາ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະທໍາ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໂດຍພຣະ​ເຈົ້າ​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ ​ແລະ ​ແມ່ນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ອ່ານ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະກົດ​ຕົວ​ແລ້ວ!

​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງພິ​ເສດ: ວິດີ​ໂອ​ນີ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເປັນເນື້ອຫາ​ທີ່​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ໂດຍ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະ​ແດງ​ທີ່​ປະກົດ​ໃນວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ກຳລັງ​ສະ​ແດງ​ແບບ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳໄລ ​ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​​ໃດໆ. ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ແບ່ງປັນ ​ແລະ ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ​​ໂດຍ​ບໍ່​ຄິດ​ຄ່າ. ກະລຸນາ​ໃຫ້​ເຄຣດິດ​ແກ່​ແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ເວລາ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ. ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຍິນ​ຍອມ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່​ມີ​ອົງການ, ກຸ່ມ​ສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນ​ໃດ​ຈະ​ສາມາດປ່ຽນ​ແປງ ຫຼື ບິດ​ເບືອນ​ເນື້ອ​ຫາ​ຂອງ​ວິ​ດີ​ໂອນີ້​ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ