ວິດີໂອຄຳພະຍານຂອງຊາວຄຣິດ “ເງິນ ແລະ ສະຖານະ ເຄີຍເຮັດຫຍັງໃຫ້ຂ້ອຍແດ່?”

19 ເດືອນພຶດສະພາ 2023

ລາວເກີດມາໃນຄອບຄົວທີ່ແຕກສະຫຼາຍ ແລະ ປາຖະໜາຫາຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ. ລາວຄິດວ່າການເຮັດວຽກໜັກສາມາດນຳເງິນມາໃຫ້ລາວເພື່ອຊື້ຄວາມສຸກໄດ້, ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ ການເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປກໍຂັງລາວໄວ້ເທິງຕຽງ. ຫຼັງຈາກທີ່ຮ້ອງຫາພຣະເຈົ້າໃນຄວາມເຈັບປວດຂອງລາວ ແລະ ຜ່ານການອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ລາວໄດ້ມາເຂົ້າໃຈຕົ້ນກຳເນີດຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງມະນຸດ ແລະ ວິທີຊອກຫາຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ