ຊຸດຄຳເທດສະໜາ: ການສະແຫວງຫາຄວາມເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງ | “ຜູ້ໃດແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງແຕ່ຜູ້ດຽວ?”

09 ເດືອນກັນຍາ 2023

ໃນໂລກປັດຈຸບັນ, ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມເຊື່ອບາງຢ່າງ; ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອວ່າມີພຣະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຂົາທຸກຄົນກໍເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້ານັ້ນໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ. ຜົນທີ່ໄດ້ຄື, ຜູ້ຄົນຈາກທຸກຊົນຊາດທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກກໍມາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຫຼາຍອົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ຮ້ອຍອົງ ຫຼື ອາດເຖິງກັບມີພັນອົງ. ມີຫຼາຍປານນັ້ນບໍ? ແນ່ນອນວ່າບໍ່. ມີພຽງພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວ. ແລ້ວໃຜເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວທີ່ເນລະມິດສ້າງສະຫວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ສິ່ງທັງປວງ ແລະ ປົກຄອງເໜືອທຸກສິ່ງ? ໃນຕອນນີ້ຂອງ ການສະແຫວງຫາຄວາມເຊື່ອທີ່ແທ້ຈິງ, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາສິ່ງນີ້ຮ່ວມກັນເພື່ອຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງພຽງອົງດຽວ.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ