ບົດທີ 53

ເຮົາຄືການເລີ້ມຕົ້ນ ແລະ ເຮົາຄືຈຸດຈົບ. ເຮົາແມ່ນຜູ້ຟື້ນຄືນຊີບ ແລະ ເປັນພຣະເຈົ້າອົງທ່ຽງແທ້ຢ່າງສົມບູນ. ເຮົາກ່າວພຣະທຳຂອງເຮົາຕໍ່ໜ້າພວກກເຈົ້າ ແລະ ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຊື່ອໝັ້ນສິ່ງທີ່ເຮົາກ່າວ. ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກອາດຈະຜ່ານພົ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ມີໜັງສືບົດໃດ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃດທີ່ເຮົາກ່າວຈະຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້. ຈົ່ງຈື່ຈຳສິ່ງນີ້ເອົາໄວ້! ຈົ່ງຈື່ຈຳສິ່ງນີ້ເອົາໄວ້! ເມື່ອເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວ, ບໍ່ມີຄຳໃດທີ່ເຄີຍຖືກນຳກັບມາ ແລະ ທຸກຄຳຈະເກີດເປັນຈິງ. ຕອນນີ້ ເຖິງເວລາແລ້ວ ແລະ ພວກເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງໂດຍໄວ. ບໍ່ມີເວລາເຫຼືອຫຼາຍແລ້ວ. ເຮົາຈະນຳບັນດາລູກຊາຍຂອງເຮົາໄປສູ່ອານາຈັກອັນສະຫງ່າລາສີ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າສະແຫວງ ແລະ ໂຫຍຫາຈະເກີດເປັນຈິງ. ລູກຊາຍຂອງເຮົາເອີຍ! ຈົງລຸກຂຶ້ນໂດຍໄວ ແລະ ຕິດຕາມເຮົາມາ! ຕອນນີ້ ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ພວກເຈົ້າຄິດທົບທວນແລ້ວ. ເວລາທີ່ເສຍໄປຈະບໍ່ມີວັນກັບຄືນມາ, ຫຼັງຈາກຄວາມມືດຈະມີຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ການຍົກຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນແມ່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາພວກເຈົ້າແລ້ວ. ພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍ? ຈົ່ງມືນຕາຂອງພວກເຈົ້າ! ເບິ່ງໂດຍໄວ! ຕອນນີ້ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສື່ສານກັນເອງເພື່ອລົມກັນຫຼິ້ນແບບບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ເວົ້່າສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ການສ້າງສາຄຣິສຕະຈັກ, ສິ່ງສຳຄັນຄືການມອບປະສົບການຕົວຈິງຂອງເຈົ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຫຼື ວິທີທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບແສງເຍືອງທາງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮູ້ຈັກຕົວຕົນຂອງເຈົ້າເອງ; ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດຈັດຫາສິ່ງນີ້ຈະມີວຸດທິພາວະ! ຕອນນີ້ ບາງຄົນບໍ່ຢ້ານ ແລະ ບໍ່ວ່າເຮົາກ່າວສິ່ງໃດ ຫຼື ກັງວົນຫຼາຍປານໃດ ເຈົ້າກໍ່ຍັງບໍ່ຢ້ານ; ຕົວຕົນເດີມຂອງເຈົ້າບໍ່ຍອມໃຫ້ຖືກສຳພັດ, ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປພຽງໃນທາງນີ້ເທົ່ານັ້ນ! ເບິ່ງວ່າໃຜຈະຖືກທຳລາຍ! ເຈົ້າຄິດໃສ່ໃຈໃນທາງໂລກສະເໝີ, ສະແຫວງຫາຄວາມຮັ່ງມີ, ປາຖະໜາລູກຊາຍ-ລູກສາວຂອງເຈົ້າ ແລະ ປາຖະໜາຜົວຂອງເຈົ້າ. ດີແລ້ວ, ເຈົ້າສາມາດສະແຫວງຫາຕໍ່ໄປ! ບໍ່ແມ່ນວ່າພຣະທຳຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງພວກເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າຈົ່ງດຳເນີນຕໍ່ໄປຕາມທີ່ພວກເຈົ້າປາຖະໜາ! ໃນອະນາຄົນອັນໃກ້ນີ້ ພວກເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈທຸກສິ່ງ, ແຕ່ມັນກໍ່ຈະສາຍເກີນໄປແລ້ວ ແລະ ສິ່ງດຽວທີ່ລໍຖ້າພວກເຈົ້າຢູ່ກໍຄືການພິພາກສາ.

ກ່ອນນີ້ : ບົດທີ 52

ຕໍ່ໄປ : ບົດທີ 59

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃນຄວາມເຊື່ອ ຜູ້ຄົນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີກໍາທາງສາສະໜາ

ມີຈັກທໍານຽມຂອງສາສະໜາທີ່ເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນ? ແລ້ວມີຈັກເທື່ອທີ່ເຈົ້າໄດ້ຂັດຂືນຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເດີນຕາມແນວທາງຂອງເຈົ້າເອງ?...

ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕາມໃຈພຣະອົງເອງສົມບູນ

ປັດຈຸບັນນີ້, ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໄດ້ຮັບຄົນກຸ່ມໃດໜຶ່ງ, ກຸ່ມທີ່ປະກອບມີຄົນທີ່ພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບພຣະອົງ, ຄົນທີ່ສາມາດເຊື່ອຟັງພາລະກິດຂອງພຣະອົງ,...

ຜູ້ເຊື່ອຄວນມີມຸມມອງແບບໃດ

ມະນຸດໄດ້ຮັບຫຍັງ ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ໄດ້ເລີ່ມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເປັນຄັ້ງທຳອິດ? ເຈົ້າໄດ້ມາຮູ້ຈັກຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ? ເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງຫຼາຍປານໃດ...

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້