ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທຳປະຈຳວັນຂອງພຣະເຈົ້າ

ບົດນຳ

ພາກທີໜຶ່ງ: ຊີວິດຄຣິສຕຽນ

ພາກທີສອງ: ການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ