ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 69

ເມື່ອຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຖືກປະກາດອອກມາ, ໃຜກໍຕາມທີ່ກ້າຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ໃຜກໍຕາມທີ່ກ້າຕັດສິນ ຫຼື ສົງໄສ, ເຮົາຈະເນລະເທດທັນທີ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ໃຜກໍຕາມທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ຫຼື ໃຜກໍຕາມທີ່ເຮັດຜິດຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ ຕ້ອງຖືກໂຍນຖິ້ມ ແລະ ຖືກກຳຈັດອອກຈາກອານາຈັກຂອງເຮົາ. ໃນອານາຈັກຂອງເຮົາ ບໍ່ມີຄົນອື່ນອີກເລີຍ, ທຸກຄົນເປັນລູກຊາຍຂອງເຮົາ ຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ຜູ້ທີ່ຄຳນຶງເຖິງເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເປັນຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕາມພຣະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ຜູ້ທີ່ສາມາດປົກຄອງແທນເຮົາ ດ້ວຍລິດອຳນາດໃນການພິພາກສາບັນດາປະຊາຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນທັງປວງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາເປັນກຸ່ມຂອງລູກຊາຍກົກ ຜູ້ທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ; ທຳມະດາ ແລະ ເປີດເຜີຍ; ຊື່ສັດ ແລະ ມີສະຕິປັນຍາ. ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນພວກເຈົ້າ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດໃດໆ, ເປີດອອກ ແລະ ເປີດເຜີຍຢ່າງສົມບູນ. ຄົນທີ່ມີເຈດຕະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍຜິດໆ, ເຮົາໄດ້ເລີ່ມປະຖິ້ມພວກເຂົາ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາລົ້ມລົງເທື່ອລະຄົນ. ເຮົາຈະທຳລາຍພວກເຂົາເທື່ອລະຄົນເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຢູ່ລອດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາ, ວິນຍານຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ.

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ມືຂອງເຮົາກຳລັງເຮັດຫຍັງ ນັ້ນຄື ກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ, ດູແລ ແລະ ປົກປ້ອງຄົນທີ່ຮັກເຮົາ, ຮັກສາຄົນທີ່ໂງ່ຈ້າ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນທີ່ບໍ່ແຊກແຊງກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ, ລົງໂທດຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ຮ່ວມມືກັບເຮົາຢ່າງຫ້າວຫັນ, ທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກຢືນຢັນເທື່ອລະຄົນໂດຍອີງຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວ. ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຮັກເຮົາແທ້ໆບໍ? ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ເສຍສະຫຼະຕົນເອງເພື່ອເຮົາຢ່າງຊື່ສັດບໍ? ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຟັງພຣະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມນັ້ນບໍ? ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາບໍ ຫຼື ເຈົ້າສາມາດເຂົ້າກັບເຮົາໄດ້? ຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າເອງຊັດເຈນໃນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ? ເຈົ້າສາມາດຕອບຄຳຖາມແຕ່ລະຢ່າງໃນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າບໍ? ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້, ເຈົ້າກໍເປັນຄົນທີ່ສະແຫວງຫາຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ຄົນປະເພດນີ້ຈະແຊກແຊງກັບການຈັດການຂອງເຮົາຢ່າງງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເຮັດຜິດຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ຖ້າຄົນປະເພດນັ້ນມີເຈດຕະນາຜິດໆໃນຊົ່ວໄລຍະໃດໜຶ່ງ, ເຂົາກໍຈະຕົກຢູ່ໃນການເນລະເທດ ແລະ ການທຳລາຍຂອງເຮົາ.

ໃນເຮົາແມ່ນມີຄວາມເລິກລັບທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຢັ່ງເຖິງໄດ້. ເຮົາຈະເປີດເຜີຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເທື່ອລະຢ່າງໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນຕາມແຜນຂອງເຮົາ. ນັ້ນກໍຄື ເຮົາຈະເປີດເຜີຍແຜນການເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ. ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ ແລະ ຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ, ເຮົາພຽງແຕ່ຈະຍອມໃຫ້ພວກເຂົາລອດຕົວໄປຕາມນໍ້າ, ແຕ່ໃນເວລາສຸດທ້າຍ ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາສະຫງ່າຜາເຜີຍ ແລະ ການພິພາກສາ. ຄົນບໍ່ເຊື່ອໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຕາພວກເຂົາ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ມີພຽງແຕ່ລູກຊາຍຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເປັນຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ຈຶ່ງຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ສຳລັບລູກຊາຍຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະຖືກເປີດອອກຢ່າງເປີດເຜີຍ, ແຕ່ສຳລັບຊາຕານແລ້ວ ເຮົາເປັນຄວາມສະຫງ່າຜາເຜີຍ ແລະ ການພິພາກສາ, ບໍ່ລີ້ລັບເລີຍ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມັນຄືລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາທີ່ສົມຄວນຮູ້ຈັກຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ, ບໍ່ມີໃຜມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຈັດກຽມລ່ວງໜ້າໄວ້ກ່ອນການເນລະມິດສ້າງ. ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພອນ ແລະ ຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກຈັດກຽມຢ່າງເໝາະສົມໂດຍເຮົາຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ, ເຮົາຊັດເຈນກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ມັນຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ປະຈັກຢ່າງສົມບູນ ຄື ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພອນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຮັບພອນຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດກໍໄດ້ເລີ່ມທົນທຸກກັບໄພພິບັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄົນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການທົນທຸກກັບການລົງໂທດກໍຈະທົນທຸກ ເພາະນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມືແຫ່ງບົດບັນຍັດບໍລິຫານຂອງເຮົາໄດ້ຈັດກຽມໄວ້. ຄົນປະເພດໃດທີ່ໄດ້ຮັບພອນແທ້ໆ ແລະ ຄົນປະເພດໃດທີ່ຖືກລົງໂທດ? ເຮົາໄດ້ເປີດເຜີຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ; ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມເລິກລັບສຳລັບພວກເຈົ້າ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ມັນຖືກເປີດເຜີຍແລ້ວ ນັ້ນຄື ຄົນທີ່ຍອມຮັບເຮົາ ແຕ່ມີເຈດຕະນາຜິດ; ຄົນທີ່ຍອມຮັບເຮົາ ແຕ່ບໍ່ສະແຫວງຫາ; ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກເຮົາ ແຕ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ; ຄົນທີ່ມີຄວາມບໍ່ຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມຫັກຫຼັງເພື່ອຫຼອກລວງເຮົາ; ຄົນທີ່ອ່ານພຣະທຳຂອງເຮົາ ແຕ່ສະແດງຄວາມຄິດລົບອອກມາ; ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຕົນເອງ, ຄົນທີ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາແມ່ນຫຍັງ, ຄົນທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄົນທີ່ຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ (ຕົວຢ່າງຂອງຊາຕານ), ຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍແຫ່ງການລົງໂທດ. ຄົນທີ່ຍອມຮັບເຮົາ ແລະ ມີເຈດຕະນາຕໍ່ເຮົາ (ແລະ ຖ້າພວກເຂົາລົບກວນ ເຮົາຈະບໍ່ຈື່ການຝ່າຝືນຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ເຈດຕະນາຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຖືກຕ້ອງ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງຮອບຄອບຢູ່ສະເໝີ, ລະມັດລະວັງ ແລະ ບໍ່ເສເພ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງຟັງເຮົາ ແລະ ເຊື່ອຟັງເຮົາໃຫ້ຂຶ້ນໃຈ); ຄົນທີ່ບໍລິສຸດ; ຄົນທີ່ເປີດເຜີຍ; ຄົນທີ່ຊື່ສັດ; ຄົນທີ່ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຄົນໃດໜຶ່ງ, ສິ່ງໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເລື່ອງໃດໜຶ່ງ; ຄົນທີ່ມີລັກສະນະພາຍນອກເປັນເດັກນ້ອຍ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວ, ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງເຮົາ, ເປັນເປົ້າໝາຍແຫ່ງພອນຂອງເຮົາ. ບັດນີ້ ແຕ່ລະຄົນຈະມີຕໍາແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບພວກເຂົາຕາມສະພາບການຂອງພວກເຂົາ. ແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກວ່າ ເຈົ້າໄດ້ຮັບພອນ ຫຼື ຖືກລົງໂທດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຮົາເວົ້າອອກຢ່າງຊັດເຈນ. ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບພອນຄວນຊື່ນຊົມຍິນດີິ ແລະ ມີຄວາມສຸກ, ໃນຂະນະຄົນທີ່ທົນທຸກກັບການລົງໂທດບໍ່ຄວນໂສກເສົ້າ. ທັງສອງຖືກຈັດກຽມໂດຍມືຂອງເຮົາແລ້ວ, ແຕ່ໂທດເຮົາບໍ່ໄດ້ ເພາະມັນຄືກເຈົ້າເອງທີ່ຂາດການຮ່ວມມືກັບເຮົາ ແລະ ເຈົ້າໄດ້ລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ຊອກຫາສ່ວນເລິກສຸດໃນຫົວໃຈຂອງມະນຸດ; ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດລ່ວງໜ້າ ແລະ ມັນເປັນອຸບາຍເລັກໆນ້ອຍໆຂອງເຈົ້າເອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າທຳຮ້າຍຕົນເອງ; ມັນເກີດຂຶ້ນຈາກຕົວເຈົ້າເອງ! ການທີ່ເຈົ້າຄວນຕົກລົງສູ່ແດນມໍລະນາກໍບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຢ່າງທາລຸນຕໍ່ເຈົ້າ! ນີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຈົ້າ; ນີ້ແມ່ນຜົນຕາມມາຂອງເຈົ້າ!

ລູກຊາຍກົກທີ່ເປັນສຸກເອີຍ! ຈົ່ງຟ້າວລຸກຂຶ້ນຮ້ອງໂຫ! ຈົ່ງຟ້າວລຸກຂຶ້ນເພື່ອສັນລະເສີນ! ຕັ້ງແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ, ຈະບໍ່ມີຄວາມຂົມຂື່ນອີກຕໍ່ໄປ, ບໍ່ມີການທົນທຸກອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ທຸກສິ່ງແມ່ນຢູ່ໃນມືຂອງເຮົາແລ້ວ. ໃຜກໍຕາມທີ່ເຂົ້າກັນກັບເຮົາກໍເປັນຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ຈະບໍ່ຕົກໃນການທົນທຸກແຫ່ງຄວາມພິນາດ. ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າປາຖະໜາ, ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ (ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດເປັນໄປຕາມອຳເພີໃຈໄດ້), ນີ້ແມ່ນພາລະກິດຂອງເຮົາ.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 68

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 70

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ

 • ພາລະກິດເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດຍັງເປັນພາລະກິດແຫ່ງການຊ່ວຍມະນຸດໃຫ້ພົ້ນອີກດ້ວຍ

  ມະນຸດທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາຢູ່ໃນໂລກນີ້, ນັ້ນແມ່ນ ຈຸດປະສົງສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ລະດັບໃດທີ່ເຮົາຕ້ອງບັນລຸໄດ້ໃນພາລະກິດນີ້…

 • ວິທີເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ

  ຍິ່ງຄົນເປີດໃຈຮັບເອົາພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍເທົ່າ ພວກເຂົາກໍຍິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍິ່ງຫິວກະຫາຍທີ່ຈະສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຫຼາ…

 • ຄໍານໍາ

  ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍຄົນເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈ…

 • ຜູ້ເຊື່ອຄວນມີມຸມມອງແບບໃດ

  ມະນຸດໄດ້ຮັບຫຍັງ ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ໄດ້ເລີ່ມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເປັນຄັ້ງທຳອິດ? ເຈົ້າໄດ້ມາຮູ້ຈັກຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ? ເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງຫຼາຍປານໃດ ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງເຈ…