ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ສຽງຟ້າຮ້ອງທັງເຈັດກໍາລັງທໍານວາຍວ່າ ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວຈັກກະວານ

ເຮົາເຜີຍແຜ່ພາລະກິດຂອງເຮົາທ່າມກາງຊາວຕ່າງຊາດ. ລັດສະໝີພາບຂອງເຮົາແມບເຫຼື້ອມທົ່ວຈັກກະວານ, ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາສະຖິດຢູ່ກັບຜູ້ຄົນທີ່ກະຈາຍກັນໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ, ທຸກຄົນຖືກຊີ້ນໍາໂດຍເຮົາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ທີ່ເຮົາມອບໝາຍໃຫ້. ເລິ່ມແຕ່ຈຸດນີ້ໄປ ເຮົາໄດ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ ແລະ ນໍາເອົາມວນມະນຸດໄປສູ່ໂລກອື່ນ. ເມື່ອເຮົາໄດ້ກັບມາສູ່ “ແຜ່ນດິນເກີດ,“ ເຮົາໄດ້ເລິ່ມປະຕິບັດອີກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດດັ່ງເດີມຂອງເຮົາເພື່ອມະນຸດຈະໄດ້ຮູ້ຈັກເຮົາເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ. ເຮົາສັງເກດເບິ່ງຈັກກະວານທັງໝົດ ແລະ ເຫັນວ່າ[ກ] ນີ້ຄືໂອກາດສໍາລັບພາລະກິດຂອງເຮົາ. ສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຟ້າວໄປຟ້າວມາ ເພື່ອກະທໍາພາລະກິດໃໝ່ຂອງເຮົາຕໍ່ມະນຸດ. ນີ້ແມ່ນຍຸກໃໝ່, ທີ່ຈິງແລ້ວ ເຮົາໄດ້ນໍາເອົາພາລະກິດໃໝ່ມາ ເພື່ອຮັບເອົາຄົນໃໝ່ເຂົ້າສູ່ຍຸກໃໝ່ເພິ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລະຖິ້ມຜູ້ທີ່ເຮົາຈະກໍາຈັດ. ໃນຊາດມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເຮົາໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດທີ່ມະນຸດບໍ່ອາດສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄກວໄປມາຕາມລົມ ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດ ຫຼາຍຄົນກໍຖືກພັດໄປກັບສາຍລົມຢ່າງງຽບໆ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ນີ້ແມ່ນພື້ນລານຟາດເຂົ້າທີ່ເຮົາກໍາລັງຈະປັດກວດ, ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ແລະ ພ້ອມນີ້ ມັນຄືແຜນການຂອງເຮົາ. ເພາະວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ນັ້ນ ຄົນຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍໄດ້ພາກັນຢ່ອງເຂົ້າມາ ແຕ່ເຮົາບໍ່ຟ້າວຟັ່ງທີ່ຈະຂັບໄລ່ພວກເຂົາໜີ້. ກົງກັນຂ້າມ ເມື່ອເຖິງເວລາອັນສົມຄວນ ເຮົາຈະທໍາລາຍພວກເຂົາໃຫ້ແຕກກະຈາຍ. ແລ້ວເມື່ອນັ້ນ ເຮົາຈະໄດ້ເປັນນໍ້າພຸແຫ່ງຊີວິດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງຮັບໝາກໄມ້ຂອງຕົ້ນເດື່ອ ແລະ ກິ່ນຫ້ອມຂອງດອກລີລີ່ຈາກເຮົາ. ໃນດິນແດນທີ່ມີຊາຕານພັກເຊົາ, ດິນແດນແຫ່ງລະອອງ, ໃນນັ້ນຍັງບໍ່ມີຄໍາບໍລິສຸດ, ມີແຕ່ດິນຊາຍ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງກະທໍາຂັ້ນຕອນພາລະກິດໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້. ເຈົ້າຄວນຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາຮັບເອົາ ຄືກ້ອນຄໍາທີ່ບໍລິສຸດ, ຄໍາທີ່ຖືກຫລໍ່ຫຼອມໃຫ້ສະອາດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນດິນຊາຍ. ແລ້ວຄົນຊົ່ວຮ້າຍຈະຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດ? ຈະໃຫ້ເຮົາປ່ອຍໃຫ້ໝາຈອກເປັນໜອນໃນດິນແດນສະຫວັນຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາໃຊ້ທຸກວິທີທາງເພື່ອຂັບໄລ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໜີ. ກ່ອນຈຸດປະສົງຂອງເຮົາຈະຖືກເປີດເຜີຍ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາກໍາລັງຈະກະທໍາ. ເຮົາຖືເອົາໂອກາດນີ້ ຂັບໄລ່ຄົນຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນໜີ ແລະ ພວກເຂົາຖືກບັງຂັບໃຫ້ໜີພົ້ນຈາກໜ້າເຮົາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຕໍ່ຄົນຊົ່ວຮ້າຍ ແຕ່ວ່າຍັງຈະມີວັນໜຶ່ງທີ່ພວກເຂົາຈະປະຕິບັດຮັບໃຊ້ເຮົາ. ຄວາມຕ້ອງການພອນຂອງມະນຸດຍັງສູງຫຼາຍ; ສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງກັບມາ ແລະ ສະແດງໃບໜ້າອັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຕໍ່ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຍິວ ເພື່ອມວນມະນຸດຈະໄດ້ດໍາລົງຊີວິດໃນໂລກຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຕັດສິ້ນດ້ວຍຕົນເອງ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຮົາກໍຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນກ່າວພຣະທໍາທີ່ເຮົາຄວນກ່າວ ແລະ ສະໜອງມະນຸດກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ເມື່ອມະນຸດຮູ້ສຶກຕົວ ແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ເຜີຍແຜ່ພຣະທໍາຂອງເຮົາໄປດົນນານແລ້ວ. ເມື່ອນັ້ນ, ເຮົາຈະສະແດງຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ເລິ່ມປະຕິບັດຂັ້ນຕອນພາລະກິດທີ່ສອງຂອງເຮົາຕໍ່ມະນຸດ, ໃຫ້ມວນມະນຸດຕິດຕາມເຮົາຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອປະສານງານກັບພາລະກິດຂອງເຮົາ ແລະ ໃຫ້ມະນຸດເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເພື່ອດໍາເນີນພາລະກິດກັບເຮົາ ທີ່ເຮົາຕ້ອງກະທໍາ.

ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ມີຄວາມສັດທາ ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຫັນຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາ ເຊິ່ງເຮົາຈະບໍ່ບັງຄັບພວກເຂົາ ແຕ່ເຮົາຈະເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາອອກຈາກທ່າມກາງມະນຸດ ແລ້ວນໍາໄປໄວ້ທີ່ໂລກອື່ນ. ເມື່ອໃດມະນຸດສາລະພາບຄວາມຜິດບາບອີກຄັ້ງ, ເມື່ອນັ້ນເຮົາຈະນໍາເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາກັບມາ ແລ້ວສະແດງຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສັດທາເຫຼົ່ານັ້ນເພິ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນຫຼັກການ ທີ່ເຮົາປະຕິບັດວຽກງານ. ດ້ວຍວ່າ ມີມື້ໜຶ່ງທີ່ຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຈະໜີອອກຈາກການາອັນ ແລະ ພ້ອມນີ້ ມີມື້ໜຶ່ງທີ່ຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຈະໜີ້ຈາກຜູ້ຄົນທີ່ຖືກເລືອກ. ນອກຈາກນັ້ນ ຈະມີມື້ໜຶ່ງທີ່ຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາໜີຈາກແຜ່ນດິນໂລກ, ກໍ່ເກີດໃຫ້ໂລກນີ້ໄຮ້ແສງສະຫວ່າ ແລະ ຈົມຢູ່ກັບຄວາມມືດ. ແມ່ນແຕ່ດິນແດນຂອງການາອັນກໍຈະບໍ່ເຫັນແສງຕາເວັນ; ມະນຸດທັງປວງຈະສູນເສຍຄວາມສັດທາຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດໜີຈາກກິ່ນຫອມຂອງອາຍດິນການາອັນໄດ້. ຫລັງຈາກເຮົາໄດ້ຜ່ານເຂົ້າສູ່ສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກແຫ່ງໃໝ່ ເຮົາຈະເອົາສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາມາເປີດເຜີຍເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນດິນແດນການາອັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດມີແສງສະຫວ່າງສ່ອງໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ທໍາລາຍຄວາມມືດສະນິດຂອງຄໍ່າຄືນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດກັບມາສູ່ຄວາມສະຫວ່າງ. ໃຫ້ມະນຸດທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ດູດດຶງເອົາກໍາລັງຈາກພະລັງແຫ່ງຄວາມສະຫວ່າງ ເພື່ອຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຈະໄດ້ທະວີຂຶ້ນ ແລະ ປາກົດຕໍ່ທຸກໆຊາດ. ໃຫ້ມວນມະນຸດຮັບຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ມາສູ່ໂລກມະນຸດນີ້ແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາຈາກດິນແດນອິສຣະເອນມາສູ່ທິດຕາເວັນອອກຕັ້ງແຕ່ດົນນານແລ້ວ; ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາສ່ອງແສງຈາກທິດຕາເວັນອອກ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາມາຈາກຍຸກແຫ່ງພຣະກະລຸນາຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້. ແຕ່ມັນຄືດິນແດນອິສະຣເອນທີ່ເຮົາຈາກມາ ແລະ ຈາກດິນແດນແຫ່ງນັ້ນ ເຮົາໄດ້ມາເຖິງທິດຕາເວັນອອກ. ເມື່ອໃດແສງສະວ່າງແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກຮຸ່ງແຈ້ງອອກເປັນສີຂາວ ເມື່ອນັ້ນຄວາມມືດທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກຈະກາຍເປັນແສງສະຫວ່າງ ແລະ ເມື່ອນັ້ນມະນຸດຈະຄົ້ນພົບວ່າເຮົາໄດ້ໜີອອກຈາກດິນແດນອິສຣະເອນແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແລະ ປາກົດຕົວໃນທິດຕາເວັນອອກອີກຄັ້ງໃໝ່. ເຮົາເຄີຍລົງມາສູ່ດິນແດນອິສຣະເອນຄັ້ງໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ໜີຈາກໄປ ສະນັ້ນເຮົາບໍ່ສາມາດບັງເກີດໃນດິນແດນອິສຣະເອນອີກຄັ້ງ, ເພາະວ່າພາລະກິດຂອງເຮົາແມ່ນເພື່ອນໍາພາທົ່ວຈັກກະວານ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຟ້າແມບເຫຼື້ອມຈາກທິດຕາເວັນອອກສູ່ທິດຕາເວັນຕົກໂດຍກົງ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ເຮົາໄດ້ລົງມາໃນທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ນໍາເອົາການາອັນມາສູ່ຜູ້ຄົນໃນທິດຕາເວັນອອກ. ເຮົາຕ້ອງການນໍາເອົາຜູ້ຄົນຈາກທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກໄປສູ່ດິນແດນຂອງການາອັນ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ພຣະຄໍາໃນດິນແດນຂອງການາອັນເພື່ອຄວບຄຸມຈັກກະວານທັງໝົດ. ໃນເວລານີ້ ນອກຈາກດິນແດນການາອັນແລ້ວ ທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກຍັງຂາດແສງສະຫວ່າງ ເຊິ່ງມວນມະນຸດແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ຄວາມໜາວ. ເຮົາໄດ້ມອບຄວາມສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາໃຫ້ອິສຣະເອນ ແລະ ຕໍ່ມາ ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີນັ້ນໜີ່ອອກຈາກດິນແດນແຫ່ງນັ້ນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດເຮົາໄດ້ນໍາເອົາຊາວອິສຣະເອນ ແລະ ມວນມະນຸດມາສູ່ທິດຕາເວັນອອກ. ເຮົາໄດ້ນໍາເອົາພວກເຂົາທັງໝົດມາສູ່ຄວາມສະຫວ່າງ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ພົບ, ໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະແຫງຫາຄວາມສະຫວ່າງນັ້ນອີກ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ສະແຫວງຫາໄດ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງອີກຄັ້ງ ແລະ ເຫັນຄວາມສະຫງ່າລາສີທີ່ເຮົາເຄີຍມີໃນດິນແດນອິສຣະເອນ; ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າເຮົາໄດ້ລົງມາເທິງກ້ອນເມກສີຂາວສູ່ທ່າມກາງມະນຸດແຕ່ດົນນານແລ້ວ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນກ້ອນເມກສີຂາວຈໍານວນນັບບໍ່ຖ້ວນ ແລະ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍໝາກໄມ້ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢໂຮວາແຫ່ງອິສຣະເອນ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນເຈົ້ານາຍຂອງຄົນຢິວ, ຄວາມສະແຫວງຫາເມຊີອາ ແລະ ການປາກົດຕົວຂອງເຮົາທັງໝົດ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຖືກຂົ່ມເຫງໂດຍກະສັດທັງຫຼາຍຕະຫຼອດຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝ. ເຮົາຈະປະຕິບັດຕໍ່ຈັກກະວານທັງໝົດ ແລະ ເຮົາຈະກະທໍາພາລະກິດຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມສະຫງ່າລາສີທັງໝົດຂອງເຮົາ ແລະ ການກະທໍາທັງໝົດຂອງເຮົາຕໍ່ມະນຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. ເຮົາຈະສະແດງໃບໜ້າອັນສະຫງ່າລາສີຂອງເຮົາທັງໝົດຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ລໍຄອຍເຮົາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ລໍຄອຍເຮົາມາເທິງກ້ອນເມກສີຂາວ, ຕໍ່ອິສຣະເອນທີ່ໄດ້ລໍຄອຍເຮົາປາກົດຕົວອີກຄັ້ງ ແລະ ຕໍ່ມວນມະນຸດຜູ້ທີ່ຂົ່ມເຫງເຮົາ ເພື່ອວ່າທຸກຄົນຈະຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີໜີຈາກພວກເຂົາ ແລະ ນໍາເອົາຄວາມສະຫງ່າລາສີນັ້ນມາສູ່ທິດຕາເວັນອອກ ເພື່ອວ່າຄວາມສະຫງ່າລາສີນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ດິນແດນຢູດາຍອີກຕໍ່ໄປ. ດ້ວຍວ່າ ຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ!

ໃນທົ່ວຈັກກະວານເຮົາກໍາລັງດຳເນີນພາລະກິດຂອງເຮົາໃນທິດຕາເວັນອອກ, ການປະທະກັນດັງສະນັ່ນອອກມາຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ, ເຮັດໃຫ້ສັ່ນສະເທືອນທຸກ​ເຊື້ອ​ຊາດ ແລະ ທຸກສາສະໜາ. ມັນແມ່ນສຽງຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນໍາພາທຸກຄົນໃນປັດຈຸບັນ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຖືກເອົາຊະນະດ້ວຍສຽງຂອງເຮົາ, ໃຫ້ລັ່ງໄຫຼລົງມານໍາສາຍນໍ້ານີ້, ແລະ ຍອມຈຳນົນຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ເພາະວ່າ​ເຮົາໄດ້ທວງກຽດສັກສີຂອງເຮົາຈາກທຸກແຫ່ງໃນໂລກ ແລະ ໄດ້ສ້າງມັນຂຶ້ນໃໝ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ. ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ລໍຖ້າດ້ວຍໃຈຕື່ນເຕັ້ນໃນການກັບມາຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາຢາກ​ເ​ຫັນການປະກົດຕົວຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມສະງ່າລາສີຂອງເຮົາ? ຜູ້ໃດທີ່ຈະບໍ່ຢາກເຂົ້າມາສູ່ແສງສະຫວ່າງ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ຢາກເບິ່ງ ບໍ່ຢາກເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຄານາອັນ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ປາຖະໜາການກັບມາຂອງຜູ້ໄຖ່ບາບ? ຜູ້ໃດຈະບໍ່ນັບຖືພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບ? ສຽງຂອງເຮົາຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ; ເຮົາຕ້ອງການ ປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາເລືອກ ເພື່ອກ່າວພຣະ​ຄຳໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ເໝືອນດັ່ງສຽງຟ້າຮ້ອງທີ່ດັງສະນັ່ນສັ່ນສະເທືອນພູເຂົາ ແລະ ແມ່ນໍ້າລຳທານ, ເຮົາກ່າວພຣະ​ຄຳຂອງເຮົາໃຫ້ທົ່ວຈັກກະວານ ແລະ ມວນມະນຸດ. ດັ່ງນັ້ນພຣະ​ຄຳໃນປາກຂອງເຮົາໄດ້ກາຍເປັນສົມບັດຂອງມະນຸດ ແລະ ມະນຸດທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຖະໜອມພຣະ​ຄຳຂອງເຮົາ. ສາຍຟ້າແມບຈາກຕາເວັນອອກໄປເຖິງຕາເວັນຕົກ. ພຣະ​ຄຳຂອງເຮົາສຳຄັນກັບມະນຸດຜູ້ທີ່ລັ່ງເລໃຈ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຍອມຈຳນົນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາພົບກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ ແລະ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີໃນໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄື​ກັບ​ເດັກນ້ອຍ​ເກີດ ​ໃໝ່ ມະນຸດທຸກຄົນຍິນ​ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ສັນລະເສີນກັບການມາຂອງ​ເຮົາ. ດ້ວຍສຽງຂອງ​ເຮົາ, ​ເຮົາຈະນໍາ​ເອົາ​ມະນຸດທັງປວງມາຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າຂອງ​ເຮົາ. ຈາກນັ້ນ ​ເຮົາຈະເຂົ້າສູ່ເຊື້ອຊາດມະນຸດຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອ​ໃຫ້ພວກເຂົາ​ໄດ້​ມານະມັດສະການເຮົາ. ດ້ວຍລັດສະໝີພາບທີ່​ເຮົາ​ສົ່ງ​ອອກ​ມາ ແລະ ພຣະ​ຄຳໃນປາກຂອງ​ເຮົາ, ​ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທຸກ​ຄົນ​ມາ​ກົ້ມຫົວລົງຕໍ່ໜ້າ​ເຮົາ ແລະ ເຫັນ​ແສງຟ້າແມບສົ່ງແສງສະຫວ່າງມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ແລະ ນັ້ນໝາຍ​​ຄວາມ​ວ່າ​ເຮົາ​ໄດ້​ລົງມາຍັງ "ພູເຂົາ​ໂອ​ລີ​ບ" ແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກ. ພວກເຂົາຈະເຫັນວ່າ​ເຮົາໄດ້ຢູ່ໂລກນີ້​ມາດົນ​ນານແລ້ວ, ບໍ່​ແມ່ນບຸດຊາຍຂອງຊາວຢິວອີກຕໍ່ໄປແຕ່ເປັນ​ແສງຟ້າ​ແມບແຫ່ງທິດຕາເວັນອອກ. ເພາະວ່າ​ເຮົາໄດ້ຟື້ນຄືນຊີບມາດົນນານ​ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ພັດ​ພາກຈາກທ່າມກາງມະນຸດ ແລ້ວໄດ້​ກັບ​ມາປະກົດຕົວ​ໃໝ່​ດ້ວຍລັດສະໝີພາບໃນທ່າມກາງມະນຸດ. ​ເຮົາ​ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກເຄົາລົບບູຊາມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍ ສະໄໝ ແລະ​ ເຮົາຍັງເປັນ​ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຊາວຢິວປະຖິ້ມມາຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ​ເຮົາເປັນພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບ​ໃນຍຸກ​ປັດຈຸ​ບັນ! ໃຫ້ທຸກຄົນມາຢູ່ຕໍ່ຫນ້າບັນລັງຂອງ​ເຮົາ ແລະ ຊົມ​ໃບ​ໜ້າ​ອັນ​ສະຫງ່າ​ລາສີຂອງ​ເຮົາ, ຟັງສຽງຂອງ​ເຮົາ ແລະ ຊົມ​ການກະທໍາຂອງ​ເຮົາ. ນີ້​ແມ່ນ​ເຈດ​ຕະນ​າທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຮົາ, ມັນ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສິ້ນ​ສຸດ ​ແລະ ຈຸດ​ສູງ​ສຸດຂອງ​ແຜນການ​ຂອງ​ເຮົາ, ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມຄອງ​ຂອງ​ເຮົາ. ທຸກໆ​ເຊື້ອ​ຊາດຈົ່ງ​ບູຊາ​ເຮົາ, ທຸກໆພາສາຮັບຮູ້​ເຮົາ, ທຸກຄົນຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມເຊື່ອຂອງ​ເຮົາ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເຮົາ​!

ໝາຍເຫດ:

ກ. ຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບຕັດອອກ “ເຫັນວ່າ”

​ກ່ອນ​ນີ້ :ເນື່ອງຈາກເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຄວນດຳລົງຊີວິດຢູ່ເພື່ອຄວາມຈິງ

ຕໍ່​ໄປ:ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະເຈົ້າ

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ