ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ໃຫ້ຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າເພື່ອບັນລຸຄວາມສົມບູນ

ຍິ່ງເຈົ້າຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າຍິ່ງມີພາລະຫຼາຍຂຶ້ນສໍ່ານັ້ນ; ຍິ່ງເຈົ້າມີພາລະຫຼາຍຂຶ້ນ, ປະສົບການຂອງເຈົ້າຍິ່ງເພີ່ມພູນຂຶ້ນສໍ່ານັ້ນ. ເມື່ອເຈົ້າຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຈົ້າຈະມອບພາລະນີ້ໃຫ້ກັບເຈົ້າ ແລະ ພຣະເຈົ້າຈະສ່ອງສະຫວ່າງໃຫ້ກັບເຈົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ພຣະອົງໄດ້ຝາກຝັງໄວ້ໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບພາລະນີ້ໃຫ້ກັບເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະໃສ່ໃຈຄວາມຈິງໃນລັກສະນະນີ້ ເມື່ອກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ຖ້າເຈົ້າມີພາລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາວະໃນຊີວິດຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ນີ້ແມ່ນພາລະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຝາກຝັງໄວ້ໃຫ້ກັບເຈົ້າ ແລະ ຄຳອະທິຖານປະຈຳວັນຂອງເຈົ້າຈະແບກຮັບພາລະນີ້ຢູ່ສະເໝີ. ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກະທຳແມ່ນໄດ້ຝາກຝັງໃຫ້ກັບເຈົ້າແລ້ວ, ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດ ແລະ ນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງການຮັບພາລະຂອງພຣະເຈົ້າເໝືອນຂອງເຈົ້າເອງ. ໃນຈຸດນີ້, ການທີ່ເຈົ້າກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຈະແນໃສ່ບັນຫາໃນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເຈົ້າຈະຄິດວ່າ ຂ້ານ້ອຍຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ແນວໃດ? ຂ້ານ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຖືກປົດປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິດສະລະ, ໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນວິນຍານຂອງພວກເຂົາໄດ້ແນວໃດ? ເຈົ້າຈະໃສ່ໃຈກັບການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ເມື່ອເຈົ້າຢູ່ໃນການສົນທະນາ, ເຈົ້າຈະໃສ່ໃຈກັບການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ເມື່ອເຈົ້າກຳລັງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແບກຮັບພາລະນີ້ ແລະ ເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນຈຸດນີ້, ເຈົ້າຈະຊັດເຈນຂຶ້ນກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງທີ່ຈະຍ່າງ. ນີ້ແມ່ນແສງສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍືອງທາງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກພາລະຂອງເຈົ້າ ແລະ ນີ້ແມ່ນການທີ່ພຣະເຈົ້າຈັດກຽມການນໍາພາຂອງພຣະອົງໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງເວົ້າແບບນີ້? ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີພາລະ, ແລ້ວເຈົ້າກໍບໍ່ໃສ່ໃຈ ເມື່ອກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ; ເມື່ອເຈົ້າກຳລັງກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແບກຮັບພາລະ, ເຈົ້າກໍສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈເຖິງໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄົ້ນພົບຫົນທາງຂອງເຈົ້າ ແລະ ຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຄວນຂໍຮ້ອງພຣະເຈົ້າຜ່ານຄຳອະທິຖານຂອງເຈົ້າເພື່ອມອບພາລະໃຫ້ກັບເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອວ່າພຣະອົງຈະຝາກຝັງສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໃຫ້ກັບເຈົ້າ, ເຈົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງແຫ່ງການປະຕິບັດລ່ວງໜ້າ, ເຈົ້າຈຶ່ງຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງໃຈຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະທຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດຍອມໃຫ້ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຄື່ອນໄຫວໃນຕົວເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຝຶກອະທິຖານ, ການຍອມຮັບພາລະຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຍອມຮັບແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ພຣະອົງຝາກຝັງໄວ້ກັບເຈົ້າ, ທຸກສິ່ງແມ່ນມີເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການມີເສັ້ນທາງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຈົ້າ. ຍິ່ງເຈົ້າມີພາລະສຳລັບການຝາກຝັງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍສໍ່າໃດ, ມັນກໍຈະງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບເຈົ້າທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ. ບາງຄົນບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮ່ວມມືໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຖືກເອີ້ນ; ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄົນທີ່ຂີ້ຄ້ານ ທີ່ປາຖະໜາຈະດີອົກດີໃຈກັບຄວາມສຸກສະບາຍ. ຍິ່ງເຈົ້າຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮ່ວມມືໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າຍິ່ງຈະໄດ້ຮັບປະສົບການຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ. ເພາະເຈົ້າມີພາລະທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຈົ້າກໍມີປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຈົ້າຈະມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ສະນັ້ນ, ຖ້າເຈົ້າສາມາດຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ເຈົ້າຈະຕັ້ງໃຈໃນພາລະຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ດ້ວຍວິທີນີ້ ເຈົ້າຈະມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວກຳລັງຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໃນເວລານີ້. ຍິ່ງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຄື່ອນໄຫວໃນຕົວເຈົ້າຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າຍິ່ງຈະອຸທິດເວລາເພື່ອຕັ້ງໃຈໃນພາລະຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ, ເຈົ້າຍິ່ງຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ, ເຈົ້າຍິ່ງຈະຖືກພຣະເຈົ້າຮັບເອົາຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ເຈົ້າຈະກາຍມາເປັນຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້. ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ມີບາງຄົນທີ່ບໍ່ແບກຮັບພາລະຫຍັງເລີຍສຳລັບຄຣິສຕະຈັກ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຂີ້ຄ້ານ ແລະ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ສົນໃຈກັບເນື້ອໜັງຂອງພວກເຂົາເອງ. ພວກເຂົາເຫັນແກ່ຕົວເກີນໄປ ແລະ ຍັງຕາບອດ. ເຈົ້າຈະບໍ່ມີພາລະເລີຍ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນບັນຫານີ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຍິ່ງເຈົ້າຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຫຼາຍສໍ່າໃດ, ພາລະທີ່ພຣະເຈົ້າຈະຝາກຝັງໄວ້ກັບເຈົ້າກໍຈະຫຼາຍຂຶ້ນສໍ່ານັ້ນ. ຄົນເຫັນແກ່ຕົວບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະທົນທຸກກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ພວກເຂົາບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຈ່າຍລາຄາ ແລະ ຜົນຕາມມາກໍຄື ພວກເຂົາຈະພາດໂອກາດທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນການທຳຮ້າຍຕົນເອງບໍ? ຖ້າເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະມີພາລະທີ່ແທ້ຈິງສຳລັບຄຣິສຕະຈັກ. ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ແທນທີ່ຈະເອີ້ນສິ່ງນີ້ວ່າພາລະສຳລັບຄຣິສຕະຈັກ, ກົງກັນຂ້າມ ມັນເປັນພາລະສຳລັບຊີວິດຂອງເຈົ້າເອງ, ເພາະພາລະທີ່ເຈົ້າມີສຳລັບຄຣິສຕະຈັກແມ່ນເພື່ອເຈົ້າຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນຜ່ານປະສົບການເຫຼົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ໃຜກໍຕາມທີ່ແບກຮັບພາລະທີ່ໜັກທີ່ສຸດສຳລັບຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ໃຜກໍຕາມທີ່ແບກຮັບພາລະຂອງການເຂົ້າສູ່ຊີວິດ ກໍຈະເປັນຄົນທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ເຈົ້າເຫັນສິ່ງນີ້ຢ່າງຊັດເຈນບໍ? ຖ້າຄຣິສຕະຈັກທີ່ເຈົ້າຢູ່ນັ້ນບໍ່ເປັນລະບົບລະບຽບ ແຕ່ເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ກັງວົນ ຫຼື ເປັນຫ່ວງ, ຖ້າອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງບໍ່ໄດ້ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແຕ່ເຈົ້າຍິ່ງຫຼຽວເບິ່ງດ້ວຍຕາທີ່ບອດ, ແລ້ວເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ແບກຮັບພາລະໃດເລີຍ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ມັກຄົນປະເພດດັ່ງກ່າວ. ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າມັກ ແມ່ນຄົນທີ່ຫິວ ແລະ ກະຫາຍຫາຄວາມຊອບທຳ ແລະ ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ. ສະນັ້ນ ພວກເຈົ້າຄວນຕັ້ງໃຈໃນພາລະຂອງພຣະເຈົ້າໃນຕອນນີ້. ເຈົ້າບໍ່ຄວນລໍຖ້າໃຫ້ອຸປະນິໄສທີ່ຊອບທຳຂອງພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍອອກໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ ກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະເລີ່ມຕັ້ງໃຈໃນພາລະຂອງພຣະເຈົ້າ. ແລ້ວມັນຈະບໍ່ຊ້າເກີນໄປບໍ? ຕອນນີ້ແມ່ນໂອກາດດີທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ຖ້າເຈົ້າປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດນີ້ຫຼຸດມືເຈົ້າໄປ, ເຈົ້າຈະເສຍດາຍຕະລອດຊີວິດເລີຍ, ຄືກັບທີ່ໂມເຊບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ດິນແດນແຫ່ງການາອານທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເພິ່ນກໍເສຍດາຍຕະລອດຊີວິດຂອງເພິ່ນ ແລ້ວຕາຍດ້ວຍຄວາມເສຍໃຈ. ທັນທີທີ່ອຸປະນິໄສທີ່ຊອບທຳຂອງພຣະເຈົ້າຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ກັບທຸກຄົນ, ເຈົ້າຈະເສຍດາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະເຈົ້າບໍ່ຕີສອນເຈົ້າ, ເຈົ້າກໍຈະຕີສອນຕົນເອງເນື່ອງຈາກຄວາມເສຍໃຈຂອງຕົນເອງ. ບາງຄົນບໍ່ເຊື່ອໃນສິ່ງນີ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອ, ມີແຕ່ລໍຖ້າ ແລະ ເບິ່ງ. ບາງຄົນຈະຮັບໃຊ້ ເມື່ອພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ສຳເລັດລົງ. ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະກາຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາໃຫ້ກັບພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ບໍ?

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາໂອກາດທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ພະຍາຍາມສະແຫວງຫາເພື່ອຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສຍໃຈໃນທີ່ສຸດ. ຕອນນີ້ແມ່ນໂອກາດດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ດີສຸດ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສະແຫວງຫາເພື່ອຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນຢ່າງຈິງຈັງ, ທັນທີທີ່ພາລະກິດຂອງພຣະອົງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ມັນກໍຈະຊ້າເກີນໄປແລ້ວ, ເຈົ້າຈະພາດໂອກາດນີ້. ບໍ່ວ່າຄວາມປາຖະໜາຂອງເຈົ້າຈະຍິ່ງໃຫຍ່ສໍ່າໃດກໍຕາມ, ຖ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດອີກຕໍ່ໄປ, ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມແນວໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າກໍຈະບໍ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນຈັກເທື່ອ. ເຈົ້າຕ້ອງຄວ້າໂອກາດນີ້ ແລະ ຮ່ວມມືຜ່ານທາງພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ຖ້າເຈົ້າພາດໂອກາດນີ້, ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດອີກຄັ້ງ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍສໍ່າໃດກໍຕາມ. ບາງຄົນຮ້ອງໄຫ້ວ່າ “ພຣະເຈົ້າ, ຂ້ານ້ອຍເຕັມໃຈທີ່ຈະຕັ້ງໃຈໃນພາລະຂອງພຣະອົງ ແລະ ຂ້ານ້ອຍເຕັມໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ.” ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີເສັ້ນທາງໃນການປະຕິບັດ, ສະນັ້ນ ພາລະຂອງພວກເຂົາກໍຈະທົນຢູ່ໄດ້ບໍ່ດົນ. ຖ້າມີເສັ້ນທາງ, ເຈົ້າຈະຮັບເອົາປະສົບເທື່ອລະບາດກ້າວ ແລະ ມັນຈະຖືກປະກອບ ແລະ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກທີ່ພາລະໜຶ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດແລ້ວ, ອີກພາລະໜຶ່ງຈະຖືກມອບໃຫ້ກັບເຈົ້າ. ດ້ວຍການລົງເລິກຂອງປະສົບການຊີວິດຂອງເຈົ້າ, ພາລະຂອງເຈົ້າກໍຈະລົງເລິກເຊັ່ນດຽວກັນ. ບາງຄົນພຽງແຕ່ແບກຮັບພາລະໃນເວລາທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຄື່ອນໄຫວໃນຕົວພວກເຂົາ ແລະ ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ພວກເຂົາກໍບໍ່ແບກຮັບພາລະໃດເລີຍ ເມື່ອບໍ່ມີເສັ້ນທາງໃນການປະຕິບັດ. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດມີພາລະດ້ວຍການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການເຂົ້າໃຈ, ເຈົ້າຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ຄວາມຈິງ ແລະ ເຈົ້າຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຂຶ້ນກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ດ້ວຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ເຈົ້າຈະມີພາລະ ແລະ ເຈົ້າຈະສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດເປັນຢ່າງດີທັນທີທີ່ເຈົ້າມີພາລະເທົ່ານັ້ນ.​ ຖ້າເຈົ້າມີພຽງແຕ່ພາລະ ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວາມຈິງ, ສິ່ງນັ້ນກໍໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເຈົ້າຕ້ອງມີປະສົບການກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຮູ້ຈັກວິທີປະຕິບັດພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດຈັດກຽມໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ, ນໍາພາຄົນອື່ນ ແລະ ຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ.

ມີການເວົ້າໃນ “ເສັ້ນທາງ … (4)” ວ່າພວກເຈົ້າແມ່ນຜູ້ຄົນທັງໝົດໃນອານາຈັກທີ່ພຣະເຈົ້າກຳນົດລ່ວງໜ້າກ່ອນທີ່ຍຸກຕ່າງໆຈະມາເຖິງ ແລະ ຄົນໃດກໍຕາມບໍ່ສາມາດເອົາສິ່ງນີ້ໄປຈາກພວກເຈົ້າໄດ້. ຍັງມີການເວົ້າອີກວ່າ ພຣະເຈົ້າປາຖະໜາໃຫ້ທຸກຄົນຖືກໃຊ້ໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ພຣະອົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຢືນໃນຖານະຄົນຂອງພຣະອົງ ແລະ ມີແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາກາຍມາເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ຄົນຈຶ່ງປະຕິບັດຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງໄດ້. ພວກເຈົ້າໄດ້ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໃນເວລານັ້ນ, ສົນທະນາກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຂອງການເຂົ້າສູ່ ໂດຍອີງຕາມບັນທັດຖານສຳລັບຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ, ສະນັ້ນ ພາລະກິດທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງເວລານັ້ນ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນອອກຈາກສະພາວະດ້ານລົບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ນໍາພາພວກເຂົາສູ່ສະພາວະດ້ານບວກ. ໃນລະຫວ່າງເວລານັ້ນ, ທິດທາງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໃນຖານະຄົນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າແຕ່ລະຄົນເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ພວກເຈົ້າເປັນຄົນຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນທີ່ຍຸກຕ່າງໆຈະມາເຖິງ ແລະ ຊາຕານບໍ່ສາມາດນໍາເອົາສິ່ງນີ້ໄປໄດ້. ສະນັ້ນ ພວກເຈົ້າທຸກຄົນອະທິຖານວ່າ “ພຣະເຈົ້າ! ຂ້ານ້ອຍເຕັມໃຈທີ່ຈະເປັນຄົນຂອງພຣະອົງ ເພາະພວກຂ້ານ້ອຍຖືກກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າໂດຍພຣະອົງກ່ອນທີ່ຍຸກຕ່າງໆຈະມາເຖິງ, ເພາະພຣະອົງໄດ້ປະທານສິ່ງນີ້ໃຫ້ກັບພວກຂ້ານ້ອຍ. ພວກຂ້ານ້ອຍເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບໜ້າທີ່ນີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໍໃຈ”. ເມື່ອເຈົ້າອະທິຖານແບບນີ້, ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະເຄື່ອນໄຫວໃນຕົວເຈົ້າ, ນັ້ນແມ່ນທິດທາງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ໃນໄລຍະເວລານີ້ ມັນແມ່ນການອະທິຖານ ແລະ ປະຕິບັດເພື່ອສະຫງົບຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະສາມາດສະແຫວງຊີວິດ ແລະ ສະແຫວງຫາທາງເຂົ້າສູ່ການຝຶກຝົນແຫ່ງອານາຈັກ​. ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດ. ໃນຊ່ວງເວລານີ້, ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີ່ປົກກະຕິ ແລະ ປະສົບການທີ່ແທ້ຈິງ, ໄດ້ຮັບການເຄື່ອໄຫວຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ອີງຕາມພື້ນຖານນີ້ ໃຫ້ຍອມຮັບສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຝາກຝັງໄວ້. ຈຸດປະສົງຂອງການເຂົ້າສູ່ການຝຶກຝົນແຫ່ງອານາຈັກແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄຳເວົ້າທຸກຄຳຂອງພວກເຈົ້າ, ການກະທຳທຸກຢ່າງ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸກຢ່າງ ແລະ ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດທຸກຢ່າງເຂົ້າສູ່ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອເຮັດພຣະເຈົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນພວກເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີຄວາມຮັກສຳລັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ພາລະທີ່ໜັກຂຶ້ນສຳລັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອວ່າທຸກຄົນຈະຢູ່ໃນເສັ້ນທາງສູ່ການຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ທຸກຄົນຈະຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທັນທີທີ່ເຈົ້າຢູ່ໃນເສັ້ນທາງສູ່ການຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ແລ້ວເຈົ້າກໍຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງເຈົ້າ ພ້ອມທັງເຈດຕະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຈົ້າ ຖືກເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຈົ້າສາມາດຫັນຈາກການຕັ້ງໃຈໃນເນື້ອໜັງຂອງເຈົ້າມາເປັນການຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເົຈ້າ ແລະ ເມື່ອເຈດຕະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສະແດງໂຕມັນເອງ ແລະ ເຈົ້າບໍ່ຖືກສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນລົບກວນ ແລະ ປະພຶດໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າສາມາດບັນລຸການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ, ແລ້ວເຈົ້າກໍຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງປະສົບການຊີວິດ. ເມື່ອການຝຶກຄຳອະທິຖານຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ເຈົ້າຈະຖືກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຄື່ອນໄຫວໃນຄຳອະທິຖານຂອງເຈົ້າ. ທຸກຄັ້ງທີ່ເຈົ້າອະທິຖານ, ເຈົ້າຈະຖືກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຄື່ອນໄຫວໃນຕົວເຈົ້າ; ທຸກຄັ້ງທີ່ເຈົ້າອະທິຖານ, ເຈົ້າຈະສາມາດສະຫງົບຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ທຸກຄັ້ງທີ່ເຈົ້າກິນ ແລະ ດື່ມຂໍ້ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈພາລະກິດທີ່ພຣະອົງກຳລັງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ສາມາດຮູ້ຈັກວິທີອະທິຖານ, ວິທີຮ່ວມມື ແລະ ວິທີການເຂົ້າສູ່, ມີແຕ່ສິ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງແມ່ນການບັນລຸຜົນຈາກການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອເຈົ້າສາມາດຄົ້ນພົບເສ້ັນທາງເຂົ້າຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງພະລັງໃນປັດຈຸບັນຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ທິດທາງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນພຣະທຳຂອງພຣະອົງ, ສິ່ງນີ້ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈປະເດັນສຳຄັນເມື່ອກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ມັນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວິທີກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີ ຫຼື ຫຼັກການສຳລັບການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະອົງ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ, ເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດຮັບເອົາການຝາກຝັງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້. ພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສິ່ງທີ່ມະນຸດຕ້ອງເຂົ້າສູ່ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ໃນປັດຈຸບັນ. ພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ?

ທັນທີທີ່ເຈົ້າໄດ້ບັນລຸຜົນຈາກການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຂອງເຈົ້າກາຍມາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເຈົ້າສາມາດກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າເປັນປົກກະຕິ, ອະທິຖານເປັນປົກກະຕິ, ດຳເນີນຊີວິດໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງເຈົ້າເປັນປົກກະຕິ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການທົດລອງທີ່ເຈົ້າອາດຜະເຊີນ, ສະຖານະການທີ່ເຈົ້າອາດຜະເຊີນ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງເນື້ອໜັງທີ່ເຈົ້າອາດອົດກັ້ນ, ຄວາມແຕກແຍກຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຫຼື ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າສາມາດໄປເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້, ແລ້ວມັນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບາງຄົນອ່ອນແອເກີນໄປ ແລະ ພວກເຂົາຂາດຄວາມບາກບັ່ນ. ພວກເຂົາຈົ່ມຄ່ອຍໆເວລາທີ່ຜະເຊີນກັບອຸປະສັກເລັກນ້ອຍ; ພວກເຂົາເລີ່ມອ່ອນແອ. ການສະແຫວງຫາຄວາມຈິງຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມບາກບັ່ນ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນເວລານີ້, ເຈົ້າຕ້ອງກຽດຊັງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້, ຕັດສິນໃຈຢ່າງງຽບໆວ່າ ເຈົ້າຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ຖ້າໃນເວລານີ້ ເຈົ້າບໍ່ຕັ້ງໃຈໃນພາລະຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຄວນຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກະບົດຕໍ່ເນື້ອໜັງ ໃນເວລາທີ່ຜະເຊີນກັບອຸປະສັກແບບດຽວກັນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ເຈົ້າຈະເປັນຕາສັນລະເສີນ. ບາງຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍວ່າ ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງພວກເຂົາເອງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່, ຄົນປະເພດນັ້ນແມ່ນຄົນໂງ່! ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ກະບົດຕໍ່ເນື້ອໜັງ, ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຈັກກ່ອນວ່າ ເຈດຕະນາຂອງເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ມີແຕ່ເມື່ອນັ້ນ ເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງເຈົ້າໄດ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ເຈດຕະນາຂອງເຈົ້າຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່, ເຈົ້າຈະສາມາດເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ກະບົດຕໍ່ເນື້ອໜັງໄດ້ແນວໃດ? ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າກະບົດ, ເຈົ້າກຳລັງເຮັດໃນລັກສະນະທີ່ສັບສົນ. ເຈົ້າຄວນຮູ້ວ່າ ການກະບົດຕໍ່ເຈດຕະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຈົ້າແມ່ນການກະບົດຕໍ່ເນື້ອໜັງ. ເມື່ອເຈົ້າຮູ້ວ່າ ເຈດຕະນາຂອງເຈົ້າ, ຄວາມຄິດ ແລະ ແນວຄິດຂອງເຈົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຈົ້າຄວນຟ້າວກັບຄືນ ແລະ ຍ່າງໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເຈົ້າຕ້ອງ ແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນກ່ອນ ແລະ ຝຶກຕົນເອງສຳລັບທາງເຂົ້າໃນລັກສະນະນີ້, ເພາະເຈົ້າຮູ້ດີທີ່ສຸດວ່າ ເຈດຕະນາຂອງເຈົ້າຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່. ເມື່ອເຈດຕະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຖືກເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເພື່ອເຫັນແກ່ພຣະເຈົ້າ, ແລ້ວເຈົ້າກໍໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງການເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງເຈົ້າແລ້ວ.

ກະແຈສຳລັບພວກເຈົ້າໃນຕອນນີ້ແມ່ນການມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ, ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນມະນຸດ; ນີ້ແມ່ນກະແຈສຳລັບການເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນຈະງ່າຍສຳລັບເຈົ້າທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າເຂົ້າໃຈກະແຈນີ້. ເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໃນພຣະເຈົ້າແມ່ນເປັນຂອງແທ້. ຖ້າເຈົ້າສືບຕໍ່ຜະເຊີນຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ, ແລ້ວເຈົ້າກໍເປັນຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ. ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຖືກກ່າວໂທດທັງໝົດ. ພວກເຂົາເປັນພວກຟາຣິຊາຍສະໄໝໃໝ່ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າແຫ່ງປັດຈຸບັນ ແລະ ພວກເຂົາທຸກຄົນຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະອຸທິດຄວາມເຊື່ອແນວໃດກໍຕາມໃນພຣະເຢຊູ, ມັນຈະສູນເປົ່າທັງໝົດ; ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳສັນລະເສີນຈາກພຣະເຈົ້າ. ທຸກຄົນທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນເປັນພວກໜ້າຊື່ໃຈຄົດ!

ເພື່ອສະແຫວງຫາໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ຄົນໜຶ່ງຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ການຖືກພຣະອົງເຮັດໃຫ້ສົມບູນໝາຍເຖິງຫຍັງ, ຄົນໜຶ່ງຕ້ອງປະກອບມີຫຍັງແດ່ເພື່ອຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ສະແຫວງຫາເສັ້ນທາງໃນການປະຕິບັດ ຫຼັງຈາກທີ່ຄົນໜຶ່ງເຂົ້າໃຈບັນຫາດັ່ງກ່າວແລ້ວ. ຄົນໜຶ່ງຕ້ອງປະກອບມີຄວາມສາມາດໃດໜຶ່ງເພື່ອຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ເຈົ້າຫຼາຍຄົນບໍ່ປະກອບມີຄວາມສາມາດທີ່ຈຳເປັນນັ້ນ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຈ່າຍລາຄາທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ. ຍິ່ງຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າມີໜ້ອຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ຍິ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໃຫຍ່ຫຼາຍສໍ່າໃດ ແລະ ຍິ່ງເຈົ້ານໍາໃຊ້ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າຍິ່ງສາມາດເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງສູ່ການຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນໄດ້ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ. ຜ່ານການອະທິຖານ, ເຈົ້າສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໃນລະຫວ່າງຄຳອະທິຖານ; ຜ່ານການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ການເຂົ້າໃຈທາດແທ້ແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຕາມຄວາມເປັນຈິງແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະເົຈ້າ, ເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນໄດ້. ຜ່ານການຜະເຊີນກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໃນພື້ນຖານປະຈຳວັນ, ເຈົ້າຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຂາດໃນຕົວເຈົ້າ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຄືຮຽນຮູ້ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມອ່ອນແອຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສົມບູນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ເສັ້ນທາງສູ່ການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນມີຄື: ການອະທິຖານ, ການກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ການເຂົ້າໃຈເຖິງໃຈຄວາມສຳຄັນແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ການເຂົ້າສູ່ປະສົບການຂອງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຮຽນຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ຂາດຢູ່ໃນຕົວເຈົ້າ, ການເຊື່ອຟັງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ການຕັ້ງໃຈໃນພາລະຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ປະຖິ້ມເນື້ອໜັງຜ່ານຄວາມຮັກທີ່ເຈົ້າມີໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ການມີການສົນທະນາເລື້ອຍໆກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະສົບການຂອງເຈົ້າເພີ່ມພູນຂຶ້ນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊີວິດສ່ວນລວມ ຫຼື ຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊຸມນຸມທີ່ໃຫຍ່ ຫຼື ການຊຸມນຸມທີ່ນ້ອຍ, ທຸກສິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮັບປະສົບການ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນ ເພື່ອວ່າຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຈະສາມາດສະຫງົບຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ກັບຄືນມາຫາພຣະເຈົ້າ. ທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂະບວນການຂອງການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ການມີປະສົບການກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ກ່າວເຖິງ ແມ່ນໝາຍເຖິງການທີ່ສາມາດຊີມລົດຊາດແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຍອມໃຫ້ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນສະແດງອອກໃນຕົວເຈົ້າ ເພື່ອເຈົ້າຈະມີຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມຮັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຜ່ານວິທີນີ້, ເຈົ້າຈະປົດອຸປະນິໄສຊົ່ວຊ້າທີ່ເສື່ອມຊາມຂອງເຈົ້າອອກເທື່ອລະໜ້ອຍ, ເຈົ້າຈະຖອນແຮງຈູງໃຈທີ່ບໍ່ເໝາະສົມອອກຈາກຕົນເອງເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຕາມລັກສະນະຂອງຄົນປົກກະຕິ. ຍິ່ງຄວາມຮັກສຳລັບພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ຂ້າງໃນເຈົ້າໃຫຍ່ສໍ່າໃດ ເຊິ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ຍິ່ງເຈົ້າຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າຍິ່ງຖືກຊາຕານເຮັດໃຫ້ເສື່ອມຊາມໜ້ອຍລົງສໍ່ານັ້ນ. ຜ່ານປະສົບການຕົວຈິງຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນເທື່ອລະໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ຖ້າເຈົ້າປາຖະໜາທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ, ການຕັ້ງໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການມີປະສົບການກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນສຳຄັນເປັນພິເສດ.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ການເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າສະຫງົບຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ

ຕໍ່​ໄປ:ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ພຣະອົງພໍໃຈສົມບູນແບບ

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ