ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 18

ການສ້າງຄຣິສຕະຈັກບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ! ເຮົາທຸ້ມເທຫົວໃຈທັງໝົດຂອງເຮົາເຂົ້າໃນການສ້າງຄຣິສຕະຈັກ ແລະ ຊາຕານຈະເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ມັນເຮັດໄດ້ເພື່ອທໍາລາຍຄຣິສຕະຈັກນັ້ນຖິ້ມ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການຖືກສ້າງ ເຈົ້າຕ້ອງມີນິມິດ; ເຈົ້າຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍເຮົາ, ເປັນພະຍານຂອງພຣະຄຣິດ, ຍົກພຣະຄຣິດຂຶ້ນສູງ ແລະ ຊື່ສັດກັບເຮົາ. ເຈົ້າບໍ່ຄວນມີຂໍ້ອ້າງ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ເຈົ້າຄວນເຊື່ອຟັງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ; ເຈົ້າຕ້ອງອົດກັ້ນກັບການທົດລອງຕ່າງໆ ແລະ ຍອມຮັບທຸກສິ່ງທີ່ມາຈາກເຮົາ. ເຈົ້າຕ້ອງຕິດຕາມບໍ່ວ່າພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະນໍາພາເຈົ້າໄປໃສກໍຕາມ. ເຈົ້າຕ້ອງມີແນວຄິດທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈະແຍກແຍະສິ່ງຕ່າງໆ. ເຈົ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈຜູ້ຄົນ ແລະ ບໍ່ຕິດຕາມຄົນອື່ນຢ່າງຫຼັບຫູຫຼັບຕາ, ຈົ່ງຮັກສາດວງຕາຝ່າຍວິນຍານຂອງເຈົ້າໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ທີ່ລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ. ຜູ້ຄົນທີ່ມີຈິດໃຈແບບດຽວກັບເຮົາຕ້ອງຢືນເປັນພະຍານໃຫ້ກັບເຮົາ ແລະ ຕໍ່ສູ້ໃນສະໜາມຮົບທີ່ຊີ້ຂາດກັບຊາຕານ. ເຈົ້າຕ້ອງຖືກສ້າງ ແລະ ຕໍ່ສູ້ໃນສະໜາມຮົບພ້ອມກັນ. ເຮົາຢູ່ທ່າມກາງພວກເຈົ້າ, ເຮົາສະໜັບສະໜູນພວກເຈົ້າ ແລະ ເຮົາເປັນບ່ອນລີ້ໄພຂອງພວກເຈົ້າ.

ໜ້າທີ່ທຳອິດໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຄືການຊໍາລະລ້າງຕົນເອງ, ກາຍມາເປັນຄົນທີ່ຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີອາລົມທີ່ທຸ່ນທ່ຽງ. ເຈົ້າຕ້ອງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໂດຍເຮົາ ບໍ່ວ່າທັງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຢູ່ໃນບ້ານ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ, ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ລັງເລຍ້ອນຄົນອື່ນ ຫຼື ຍ້ອນເຫດການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງ. ເຈົ້າຕ້ອງຍຶດໝັ້ນ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຕາມພຣະຄຣິດເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສຳແດງເຖິງພຣະເຈົ້າເອງ. ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນປົກກະຕິ; ສິ່ງນີ້ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້. ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈເຮົາໃສ່ໃຈເຈົ້າ, ເຈດຕະນາຂອງເຮົາຕ້ອງກາຍເປັນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຕ້ອງພິຈາລະນາສະຖານະການໂດຍລວມ, ໃຫ້ພຣະຄຣິດໄຫຼອອກມາຈາກຕົວເຈົ້າ ແລະ ຮັບໃຊ້ຢ່າງພ້ອມພຽງກັບຄົນອື່ນໆ. ເຈົ້າຕ້ອງກ້າວເດີນໃຫ້ທັນພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ໂຍນຕົວເຈົ້າເອງເຂົ້າສູ່ວິທີການແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ. ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຫວ່າງເປົ່າ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ແລະ ເປີດເຜີຍ. ເຈົ້າຕ້ອງສົນທະນາ ແລະ ປະສານງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງເຈົ້າ, ສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍຈິດວິນຍານ, ຮັກພວກເຂົາ, ຈົ່ງເອົາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາມາແທນທີ່ຄວາມອ່ອນແອຂອງເຈົ້າ, ແລ້ວສະແຫວງຫາໃຫ້ຖືກສ້າງໃນຄຣິສຕະຈັກ. ເມື່ອນັ້ນເຈົ້າຈຶ່ງຈະມີສ່ວນໃນອານາຈັກຢ່າງແທ້ຈິງ.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 16

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 19

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ

 • ຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແມ່ນຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານພຣະເຈົ້າ

  ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ສໍາຜັດກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມະນ…

 • ອານາຈັກພັນປີມາຮອດແລ້ວ

  ພວກເຈົ້າເຄີຍເຫັນບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າຈະບັນລຸພາລະກິດໃດໃນກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້? ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນອານາຈັກພັນປີ ມະນຸດຍັງຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພຣະວັດຈະນະຂອ…

 • ການປະຕິບັດ (8)

  ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ຍັງມີຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ການອອກນອກຮູ້ນອກທາງຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນການປະຕິບັດຂອງພວກເຈົ້າ; ໃນຫຼາຍໆຂອບເຂດ, ພວກເຈົ້າດຳລົງຊີວິດ…

 • ເຈົ້າຄວນກຽມຄວາມດີໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງເຈົ້າ

  ເຮົາໄດ້ເຮັດພາລະກິດທ່າມກາງພວກເຈົ້າ ແລະ ກໍໄດ້ກ່າວສອນເປັນຈໍານວນຫຼາຍຄັ້ງ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມເຮົາກໍຍັງຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະທໍາ ແລະ ພາລະກິດຂອງເຮົາຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຕາມຈຸ…