ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ເອກະລັກໂດຍທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງພວກເຂົາ: ພວກເຂົາແມ່ນຫຍັງ?

ພວກເຈົ້າຖືກແຍກອອກຈາກຕົມ ແລະ ບໍ່ວ່າຫຍັງກໍຕາມ ພວກເຈົ້າແມ່ນຖືກເລືອກຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສິ່ງສົກກະປົກ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກຽດຊັງ. ພວກເຈົ້າເປັນຂອງຊາຕານ[ກ] ແລະ ເຄີຍຖືກມັນຢຽບຍໍ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີມົນທິນ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ມີການເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າຖືກແຍກອອກຈາກຕົມ ແລະ ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຄວາມບໍລິສຸດ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນເຄື່ອງຂອງທີ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດທີ່ຊາຕານໄດ້ຫຼອກລວງມາດົນນານ. ນີ້ແມ່ນຄໍາອະທິບາຍທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບພວກເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ວ່າ ພວກເຈົ້າແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດ ທີ່ພົບເຫັນໃນນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ຕົມ ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ເປັນຕາປາດຖະໜາເຊັ່ນປາ ແລະ ກຸ້ງ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມສຸກໃດໆຈາກຕົວພວກເຈົ້າເລີຍ. ຖ້າໃຫ້ເວົ້າແບບກົງໄປກົງມາ ພວກເຈົ້າກໍແມ່ນສະມາຊິກຂອງຊົນຊັ້ນທາງສັງຄົມທີ່ຕໍ່າຕ້ອຍທີ່ສຸດ, ເປັນສັດທີ່ຂີ້ຮ້າຍກວ່າໝູ ແລະ ໝາ. ເວົ້າຕາມກົງກໍຄື ການຈະເວົ້າເຖິງພວກເຈົ້າໂດຍໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ແມ່ນການເວົ້າທີ່ເກີນຄວາມຈິງ ຫຼື ເປັນການເວົ້າທີ່ເກີນເຫດຜົນ ແຕ່ມັນແມ່ນວິທີເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນຫາງ່າຍຂຶ້ນ. ທີ່ຈິງແລ້ວ ການເວົ້າເຖິງພວກເຈົ້າໂດຍໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນວິທີສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພວກເຈົ້າ. ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຖ້ອຍຄໍາ, ພຶດຕິກໍາແບບມະນຸດຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າ ເຊິ່ງລວມທັງສະຖານະຂອງພວກເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນຕົມ ແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະພິສູດວ່າ ເອກະລັກຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນ “ບໍ່ປົກກະຕິ”.

ໝາຍເຫດ:

ກ. ຕົ້ນສະບັບອ່ານວ່າ “ມັນ”.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ທາດແທ້ ແລະ ຕົວຕົນຂອງມະນຸດ

ຕໍ່​ໄປ:ຄົນທີ່ບໍ່ຮຽນຮູ້ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງເລີຍນັ້ນ ເປັນສັດບໍ?

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ

 • ພຣະເຈົ້າເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດແຫ່ງຊີວິດຂອງມະນຸດ

  ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ເຈົ້າຮ້ອງໄຫ້ເຂົ້າມາສູ່ໂລກນີ້, ເຈົ້າກໍເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າ. ເມື່ອຮັບບົດບາດຂອງເຈົ້າຈາກແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮັບເອົາການປັ້ນ…

 • ພຣະໂອວາດສາມຂໍ້

  ໃນຖານະເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າບໍ່ຄວນ ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ໃດ ນອກຈາກຕໍ່ພຣະອົງໃນທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງ ແລະ ຕ້ອງສາມາດປະຕິບັດຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ…

 • ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ຍິນດີປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ

  ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການມີຊີວິດຄຣິສຕະຈັກທີ່ດີກໍໄດ້ຖືກກ່າວໄວ້ໃນບົດເທດສະໜາຢູ່ແລ້ວ. ເປັນຫຍັງຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກຈຶ່ງຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເປັນຄືເກົ່າ? ເປັນ…

 • ບຸກຄະລິກຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນຕໍ່າຕ້ອຍຫຼາຍ!

  ພວກເຈົ້າທຸກຄົນກໍາລັງນັ່ງໃນບ່ອນນັ່ງທີ່ງົດງາມ ໂດຍສັ່ງສອນຄົນລຸ້ນໜຸ່ມທີ່ເປັນຄົນປະເພດດຽວກັນກັບພວກເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົານັ່ງກັບເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າບໍ່ຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ…