ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 31

ເຮົາຮັກທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການເຮົາຢ່າງຈິງໃຈ. ຖ້າພວກເຈົ້າສຸມໃສ່ແຕ່ຮັກເຮົາ, ແນ່ນອນວ່າເຮົາຈະໃຫ້ພອນແກ່ພວກເຈົ້າຢ່າງມະຫາສານ. ພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈຈຸດປະສົງຂອງເຮົາບໍ? ໃນເຮືອນຂອງເຮົາ, ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະຖານະພາບສູງ ແລະ ຕໍ່າ. ທຸກຄົນແມ່ນລູກຊາຍຂອງເຮົາ, ເຮົາເປັນພຣະບິດາຂອງພວກເຈົ້າ ແລະ ເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຈົ້າ. ເຮົາຄືຜູ້ສູງສຸດ ແລະ ແຕກຕ່າງ. ເຮົາຄວບຄຸມທຸກສິ່ງໃນຈັກກະວານ!

ເຈົ້າຄວນ “ຮັບໃຊ້ເຮົາດ້ວຍຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ບໍ່ສະເໜີໜ້າ” ໃນເຮືອນຂອງເຮົາ. ວະລີນີ້ຄວນເປັນຄໍາຂວັນຂອງເຈົ້າ. ບໍ່ຕ້ອງເປັນໃບເທິງຕົ້ນໄມ້, ແຕ່ເປັນຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຢັ່ງຮາກເລິກເຂົ້າໄປໃນຊີວິດ. ຈົ່ງເຂົ້າສູ່ປະສົບການທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ, ດໍາລົງຊີວິດພາຍໃຕ້ພຣະທໍາຂອງເຮົາ, ສະແຫວງຫາເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸກອະລິຍະບົດ, ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ເຮົາ ແລະ ສື່ສານກັບເຮົາ. ບໍ່ຕ້ອງໃສ່ໃຈກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍນອກ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນໃດ, ເຫດການ ຫຼື ສິ່ງໃດຄວບຄຸມ ແຕ່ຈົ່ງຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຜູ້ຄົນທາງວິນຍານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນເທົ່ານັ້ນ. ຈົ່ງເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາ, ປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາໄຫຼສູ່ທ່າມກາງພວກເຈົ້າ, ຈົ່ງດໍາລົງຊີວິດຕາມພຣະທໍາຂອງເຮົາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ.

ສະແດງພະລັງທັງຫມົດຂອງເຈົ້າກັບເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເຈົ້າ; ສະແດງຄວາມອາດສາມາດທັງຫມົດຂອງເຈົ້າເພື່ອຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງເຮົາ. ເຮົາແມ່ນອໍານາດຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຮົາແມ່ນຄວາມສຸກຂອງເຈົ້າ... ເຮົາແມ່ນທຸກສິ່ງຂອງເຈົ້າ. ຈົ່ງສະແຫວງຫາແຕ່ເຮົາ. ເຮົາຮູ້ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ແທ້ຈິງໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ ແລະ ຮູ້ວ່າ ເຈົ້າຖວາຍຕົນເອງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈເພື່ອເຮົາ, ແຕ່ເຈົ້າຄວນຮູ້ວິທີອຸທິດຕົນເອງໃຫ້ກັບເຮົາ ໃນເຮືອນຂອງເຮົາ ແລະ ວິທີທີ່ຈະຕິດຕາມເຮົາຈົນເຖິງທີ່ສຸດ.

ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຫົວໃຈຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາກໍາລັງເຜົາຜານຕົນເອງດ້ວຍຄວາມກັງວົນເພື່ອກໍ່ສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງເຮົາ. ເຈົ້າຄວນສະລະຕົວເອງດ້ວຍການຖວາຍຕົນຢ່າງບໍ່ຕ້ອງລັງເລໃຈແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນຄວາມປະສົງຂອງເຮົາເພື່ອວ່າ ຫົວໃຈຂອງເຮົາຈະໄດ້ເພິ່ງພໍໃຈ.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 30

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 32

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ