ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 32

ແມ່ນຫຍັງຄືແສງສະຫວ່າງ? ໃນອະດີດ ພວກເຈົ້າເຫັນການປ່ຽນແປງແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເປັນແສງສະຫວ່າງ. ມີແສງສະຫວ່າງທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ຕະລອດເວລາ ນັ້ນຄືການຮັບເອົາສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າເປັນຜ່ານການຍັບເຂົ້າໃກ້ເຮົາ ແລະ ສົນທະນາກັບເຮົາ; ການມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະທຳຂອງພຣະອົງ, ຄືວ່າ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກິນ ແລະ ດື່ມ, ເຈົ້າຮູ້ສຶກເຖິງພຣະວິນຍານແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຮັບເອົາພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ຢູ່ຂ້າງໃນຕົວພວກເຈົ້າ; ເຈົ້າເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນຜ່ານປະສົບການ ແລະ ຮັບເອົາແສງເຍືອງທາງຂອງພຣະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສື່ສານກັບພຣະອົງ; ທັງໝົດແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງ. ເຈົ້າຍັງສາມາດຖືກສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ການມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຕະລອດເວລາ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຕຶກຕອງ ແລະ ໄຕ່ຕອງ. ຖ້າເຈົ້າເຂົ້າໃຈພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າຮູ້ສຶກເຖິງແສງສະຫວ່າງໃໝ່, ແລ້ວເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີລິດອຳນາດໃນການຮັບໃຊ້ຂອງເຈົ້າບໍ? ພວກເຈົ້າກັງວົນໃຈຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າຮັບໃຊ້! ນັ້ນກໍຍ້ອນພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສຳຜັດຄວາມເປັນຈິງ, ເຈົ້າບໍ່ມີປະສົບການ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແທ້ຈິງ. ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແທ້ຈິງ, ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີການຮັບໃຊ້ບໍ? ເມື່ອສິ່ງໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າ, ເຈົ້າຕ້ອງຜະເຊີນບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງພາກພຽນ. ຖ້າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍແລ້ວ, ເຈົ້າສາມາດດຳລົງຊິວິດໃນແສງສະຫວ່າງແຫ່ງໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລ້ວເຈົ້າຈະເຫັນໜ້າຂອງພຣະເຈົ້າໃນແຕ່ລະມື້. ຖ້າເຈົ້າເຫັນໃບໜ້າຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ສື່ສານກັບພຣະອົງ, ເຈົ້າຈະບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງບໍ? ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ພວກເຈົ້າກໍຢູ່ທາງນອກເພື່ອສະແຫວງຫາຢູ່ສະເໝີ; ຜົນຕາມມາກໍຄື ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຍັງເລີຍ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງພວກເຈົ້າໃນຊີວິດກໍໄດ້ຖືກລ່າຊ້າ.

ຢ່າໃສ່ໃຈກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍນອກ; ຖ້າເຈົ້າພຽງແຕ່ຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າຢູ່ພາຍໃນ, ສື່ສານໃຫ້ເລິກພໍ ແລະ ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະມີເສັ້ນທາງໃນການຮັບໃຊ້ຂອງເຈົ້າ? ພວກເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ໃຈ ແລະ ເຊື່ອຟັງຢ່າງພາກພຽນ. ຖ້າເຈົ້າເຮັດທຸກສິ່ງຕາມພຣະທຳຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ເຮົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນ, ແລ້ວເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີເສັ້ນທາງ ແມ່ນບໍ? ຖ້າເຈົ້າຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງ, ແລ້ວເຈົ້າກໍຍັງມີເສັ້ນທາງທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ມັນງ່າຍດາຍ! ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ, ໄຕ່ຕ້ອງພຣະທຳຂອງເຮົາຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ເຈົ້າຈະຮັບເອົາສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂາດເຂີນ. ເຈົ້າຈະຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່, ການສ່ອງແສງສະຫວ່າງໃໝ່ ແລະ ເຈົ້າຈະມີແສງສະຫວ່າງ.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 31

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 33

ທ່ານອາດຈະຍັງມັກ