ບົດທີ 29

ເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າ ເວລາກໍາລັງບີບຮັດ? ເພາະສະນັ້ນ, ເວົ້າສັ້ນໆກໍຄື ເຈົ້າຕ້ອງອາໄສເຮົາ ແລະ ປະຖິ້ມທຸກສິ່ງທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັບອຸປະນິໄສຂອງເຮົາຈາກຕົວເຈົ້າເຊັ່ນ: ຄວາມໂງ່ຈ້າ, ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຕອບສະໜອງ, ຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ, ຄວາມໃຈອ່ອນ, ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ອ່ອນແອ, ຄວາມບໍ່ມີສາລະ, ອາລົມທີ່ຕຶງຄຽດ, ຄວາມສັບສົນ ແລະ ການຂາດການຢັ່ງຮູ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຖືກປະຖິ້ມໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ! ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບເຮົາ, ເຮົາກໍສາມາດປິ່ນປົວຄວາມເຈັບປ່ວຍທັງໝົດຂອງເຈົ້າ. ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນເລິກເຂົ້າໄປໃນໃຈຂອງຜູ້ຄົນ; ເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມເຈັບປ່ວຍທັງໝົດຂອງເຈົ້າ ແລະ ບ່ອນທີ່ເຈົ້າມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດ ແລະ ພວກມັນຕ້ອງຖືກປະຖິ້ມໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຈະບໍ່ຖືກດໍາເນີນໃນຕົວເຈົ້າ. ຈົ່ງອາໄສເຮົາ ເພື່ອປະຖິ້ມທຸກສິ່ງທີ່ເປັນຂອງເຈົ້າເຊິ່ງເຮົາສ່ອງສະຫວ່າງ, ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາສະເໝີ, ຢູ່ໃກ້ຊິດເຮົາ ແລະ ດຳເນີນການກະທໍາ ແລະ ພຶດຕະກຳທຸກຢ່າງດ້ວຍຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບເຮົາ. ການສົນທະນາກັບເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຮົາຈະນໍາພາເຈົ້າ ເພື່ອເຈົ້າຈະສາມາດກ້າວໄປທາງໜ້າໄດ້. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈ ກໍຈົ່ງຢ່າເຮັດຢ່າງບູມບ່າມ ແຕ່ໃຫ້ລໍຖ້າເວລາຂອງເຮົາ. ຈົ່ງຮັກສາອາລົມໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຢ່າໃຫ້ອາລົມຂອງຕົວເອງປ່ຽນໄປປ່ຽນມາ; ເຈົ້າຕ້ອງມີໃຈທີ່ມີຄວາມເຄົາລົບບູຊາຕໍ່ເຮົາຕະຫຼອດເວລາ. ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ ແລະ ນອກສາຍຕາເຮົາແມ່ນຕ້ອງເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງເຮົາສະເໝີ. ຈົ່ງຢ່າຜ່ອນຜັນໃຫ້ຜູ້ໃດແທນເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຜົວຂອງເຈົ້າ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາຈະດີສໍ່າໃດກໍຕາມ. ເຈົ້າຕ້ອງດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຈິງ. ຖ້າເຈົ້າຮັກເຮົາ, ເຮົາກໍຈະມອບພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ. ເຮົາຈະບໍ່ອົດທົນກັບຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ. ເຮົາຈະຮັກຜູ້ທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ຊັງຜູ້ທີ່ເຮົາຊັງ. ຈົ່ງຢ່າໄປສົນໃຈຄົນອື່ນ, ເຫດການ ຫຼື ສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງເລີຍ. ເບິ່ງດ້ວຍຈິດວິນຍານຂອງເຈົ້າ ແລະ ເບິ່ງຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາໃຊ້ໃຫ້ຊັດເຈນ; ຈົ່ງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນຝ່າຍຈິດວິນຍານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈົ່ງຢ່າເປັນຄົນໂງ່ຈ້າ; ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມແຕກຕ່າງ. ເຂົ້າສາລີຈະເປັນເຂົ້າສາລີສະເໝີ ແລະ ເມັດຖົ່ວຈະບໍ່ມີວັນກາຍເປັນເຂົ້າສາລີໄດ້, ເຈົ້າຕ້ອງຈໍາແນກຜູ້ຄົນປະເພດຕ່າງໆຂອງໃຫ້ອອກ. ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນວາຈາຂອງເຈົ້າເປັນພິເສດ ແລະ ຢືນຢູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຮົາ. ຈົ່ງຄຳນຶງເຖິງພຣະທໍາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຮອບຄອບ. ເຈົ້າຕ້ອງປະຖິ້ມຄວາມກະບົດຂອງເຈົ້າໃນທັນທີ ແລະ ກາຍເປັນຄົນທີ່ເໝາະກັບການນໍາໃຊ້ຂອງເຮົາ ເພື່ອວ່າເຈົ້າອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍໃຈ.

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 28

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 30

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້